Ediffah — Sökmaskin

Ediffah
- en digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar

Ediffah är en söktjänst, nu i första hand för Örebro universitetsbiblioteks arkiv- och handskriftssamlingar.

Kungliga bibliotekets katalogposter är från och med den 10 april 2018 sökbara via Arken, en söktjänst för Kungliga bibliotekets personarkiv och enskilda arkiv https://arken.kb.se/.

Katalogposterna tillhörande Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek är sökbara i Alvin, Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv http://www.alvin-portal.org/.