Ediffah — Sökmaskin

Om Ediffah

Ediffah (En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar) är en nationell söktjänst för handskrifter och personarkiv vid Kungliga biblioteket och svenska forskningsbibliotek. I Ediffah kan du söka efter handskrifter vid:

Göteborgs universitetsbibliotek
Kungliga biblioteket
KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek
Örebro universitetsbibliotek

Vad finns i Ediffah?

Ediffah innehåller uppgifter om handskrifter och personarkiv, det vill säga efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer, forskare och andra. Du kan söka på namn, titlar, handlingstyper, ämnesord, valfria sökord och få fram arkivförteckningar med information om var arkiven finns. Arkiven är förtecknade med olika grad av utförlighet, ofta beskrivs de sammanfattningsvis, men även enskilda dokument kan finnas förtecknade. Exempel på kategorier av dokument (handlingstyper) som beskrivs i Ediffah:

Ännu finns inte digitaliserade handskrifter i Ediffah men utveckling pågår och i framtiden kommer söktjänsten även att innehålla digitala reproduktioner.

Arkivförteckningarna i Ediffah är strukturerade i XML-formatet EAD - Encoded Archival Description.

Bakgrund

Ediffah utvecklades 2005-2006 av Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet i samarbete med Kungliga biblioteket, Riksarkivet samt universitetsblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala. Projektet stöddes av dåvarande Bibsam vid Kungliga biblioteket.

2009-2010 genomfördes en vidareutveckling av Ediffah. Utvecklingsarbetet utfördes av Enheten för systemutveckling och systemarkitektur, Kungliga biblioteket.

Andra söktjänster

Om du vill söka efter tryckta böcker, tidskrifter, dagstidningar, affischer, musiktryck, sök istället i LIBRIS.

Om du vill söka bland övriga arkiv i Sverige, gå till NAD - Nationella arkivdatabasen.

I Sondera kan du söka samtidigt i LIBRIS, NAD och SMDB - Svensk mediedatabas.

Brevdatabasen från SVAR innehåller brevskrivarregister från bland annat KB och Riksarkivet.