GÖTEBORGS ARBETAREFÖRENING - Göteborgs universitetsbibliotek, centralbiblioteket GUB


Arkivbildare GÖTEBORGS ARBETAREFÖRENING
Titel GÖTEBORGS ARBETAREFÖRENING
Tidsperiod 1872 - 1941
Arkivinstitution Göteborgs universitetsbibliotek, centralbiblioteket GUB
Signum GUB/REA000108990

Handlingstyper

Tryck
Verksamhetsberättelser (arkivbildarens e
Ämnesordnade handlingar, allmänt

Ortnamn

Yrkestermer