Selma Lagerlöf-samlingen


Arkivbildare Lagerlöf, Selma (1858-1940), författare
TitelSelma Lagerlöf-samlingen
Tidsperiod1800-tal--2000-tal
Omfångca 80 hyllmeter , xx volymer
SpråkSvenska , Engelska , Franska , Italienska , Spanska , Tyska , Danska , Finska , Nederländska , Norska , Ryska
AnmärkningarObservera att samlingen är under arbete. Detta är att betrakta som en provisorisk förteckning. Breven är sökbara via Riksarkivets brevdatabas. Vid frågor v.g. kontakta handskriftspersonalen.
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L1

Innehåll

Samlingen består av brev (se länk till SVAR:s brevdatabas nedan), biographica, manuskript, korrektur, tryck, pressklipp, fotografier, bilder, vykort m.m.

Digitala objekt: Riksarkivets brevdatabas  Se hela


Digitala objekt Description in English  Se hela

Biografiska anmärkningar

För information om Selma Lagerlöf och hennes verk, se t.ex. Litteraturbanken (http://litteraturbanken.se/#forfattare/LagerlofS).

Proveniens

Den övervägande delen av samlingen utgörs av en deposition från Mårbackastiftelsen, som inkom till Kungliga biblioteket under slutet av 1940. Detta efter att Nils Afzelius, förste bibliotekarie i KB (på dödsboets advokat Eva Andén begäran) gjort en genomgång av Selma Lagerlöfs litterära kvarlåtenskap - såväl på Mårbacka som i hennes hem i Falun. English summary:The Lagerlöf collection is one of the most important manuscript collections at KB, the National Library of Sweden. It covers about 70 shelf metres, and primarily consists of letters and manuscripts. The main part of the collection is a bequest from the Mårbacka Foundation. In her will drawn up in 1933, Selma Lagerlöf stipulated that her manuscripts and letters should be deposited at KB. In April 1940, shortly after Lagerlöf´s death, librarian (and distant relative) Nils Afzelius was asked to arrange her literary legacy. To the sound of gunfire from across the Norwegian border, he put the bundles of papers at Mårbacka in order. Later on that same year the papers were transferred to the library. The collection includes about 40,000 letters to Lagerlöf from all sorts of people: friends, relatives and colleagues as well as people in need. The letters reflect social and economic conditions in the first few decades of the 20th century. The Lagerlöf manuscripts at KB illustrate the author´s production of literature. They mainly consist of preliminary work, which enables us to follow her thoughts and intentions. One of the most precious items is the manuscript of The Story of Gösta Berling, which the library acquired in 1935. (Translation: Wendy Davies)

Förvärvsinformation

Utöver depositionen utgörs samlingen av ett antal accessioner.

Tillväxt

Samlingen växer med ett antal accessioner/år.

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev (även utkast)
Ekonomiska handlingar
Fotografier
Genealogiskt material
Juridiska handlingar
Juridiska handlingar
Manuskript

Personnamn

Institutionsnamn

Bonniers förlag
Selma Lagerlöf sällskapet

Ortnamn

Yrkestermer

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Ytterligare Lagerlöf-material (mestadels brev) finns i flera institutioner i Sverige och i Norden. Förutom det material som finns på Mårbacka minnesgård finns även Selma Lagerlöf representerad bland de enskilda arkiven i Riksarkivet (http://62.20.57.210/ra/enskilda.html ).   Mårbacka minnesgård

Litteratur

För information om Lagerlöfsamlingen, se artikeln "Selma Lagerlöfs samling i Kungl. biblioteket",  

Relaterat arkivmaterial

För ytterligare Selma Lagerlöf-material i KB:s handskriftssamling se: Ep. L 8a:1-4, brev från Selma Lagerlöf m.fl.; Ep. L 45, brev från Selma Lagerlöf (samt brev mellan andra); R 33a-e, handlingar rörande Nils Holgerssons underbara resa; Vf 132a, Gösta Berlings saga (originalmanuskriptet); Vs 149, Visbok; Vs 150, diverse mindre manuskript (i Georg Nordensvans samling av svenska författare); samt Dep. 160, "Landskronamanuskripten". Dessutom finns Selma Lagerlöf representerad i ett antal personarkiv, t.ex. i L 3, Ida Bäckmanns efterlämnade papper, samt i L 141, Alberta Rönnes samling. Utöver detta finns ett antal accessioner rörande släkten Lagerlöf.
Förteckning

Översikt

Digitala objekt: Information om "specialvolymerna"  Se hela
Anm. Sviten innehåller cirka 42 000 brev från ca 17 000 brevskrivare, fördelat på totalt 284 volymer, varav 223 st. är numrerade (nr. 1-223) och 61 st. är onumrerade ”specialvolymer”.
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Anm. OBS! Innehåller även brevskrivare Ü
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Förteckning  Se hela
Digitala objekt: Lista över innehållet i brevsviten L1:1c, diverse  Se hela
L1:1h:1:1-6
1901-1939 och odaterat
6 kapslar
L1:1h:1:1
1 kapsel
L1:1h:1:2
1 kapsel
L1:1h:1:3
1 kapsel
L1:1h:1:4
1 kapsel
L1:1h:1:5
1 kapsel
L1:1h:4:1-4
1908-1940 och odaterat
4 kapslar
L1:1h:4:1
1 kapsel
L1:1h:4:2
1 kapsel
L1:1h:4:3
1 kapsel
L1:1h:4:4
1 kapsel
L1:1h:5:1-2
2 kapslar
L1:1h:5:1
1 kapsel
L 1:1h:5:2
1 kapsel
L1:1j:1-3
8 kapslar
L1:1j:1:1-4
4 kapslar
L1:1j:1:1
1 kapsel
Anm. Folio
L1:1j:1:2
1 kapsel
Anm. Kvarto
L1:1j:1:3
1 kapsel
Anm. Oktav
L1:1j:2:1-3
3 kapslar
L1:1j:2:1
1 kapsel
Anm. Folio
L1:1j:2:2
1 kapsel
Anm. Kvarto
L1:1j:2:3
1 kapsel
Anm. "Storfolio"
Digitala objekt: Lista över gratulanter till Selma Lagerlöfs 50-årsdag, 1908,  Se hela
Digitala objekt: Förteckning över Lagerlöfmanuskript i kopia: fotostater och avskrifter, L1:24, samt L1: 24A-B.  Se hela
Digitala objekt: Förteckning över "Landskronamanuskripten", Dep. 160 (från Helsingborgs museum). Tidiga manuskript av Selma Lagerlöf från tiden i Landskrona.  Se hela
Digitala objekt: Förteckning till manuskriptsviten L1:2-L1:330  Se hela
Digitala objekt: Förteckning över L1:55a-sviten: anteckningsböcker  Se hela
Anm. En nyare och växande manuskriptssvit. För aktuella uppgifter, var god kontakta Handskriftsenheten.
Digitala objekt: Förteckning över manuskript om Selma Lagerlöf.  Se hela
Anm. Under arbete
Dep. 160
Digitala objekt: Förteckning över "Landskronamanuskripten", Dep. 160 (från Helsingborgs museum). Tidiga manuskript av Selma Lagerlöf från tiden i Landskrona.  Se hela
Vs 149-150
Digitala objekt: Förteckning över Vf 149 och Vf 150 (Lagerlöfmanuskripten)  Se hela
Anm. Poesialbum med ett bidrag Lagerlöf, Vs 149 respektive några Lagerlöfmanuskript i Georg Nordensvans samling av svenska författare originalmanuskript, Vs 150.
Digitala objekt: Förteckning över inbundna korrektur.  Se hela
Digitala objekt: Preliminär lista över pressklippssamlingen.  Se hela
Anm. Observera att pressklippen är ordnade i en enda löpnummersvit efter hur de står placerade på hyllan.
Anm. Dokument avseende Nils Holgerssons underbara resa, upprättade mellan å ena sidan Bonniers förlag och å andra sidan Selma Lagerlöf resp. Bertil Lybeck, m.fl. papper. 1902 - Originalhandlingar, avskrifter samt fotostatkopior.1 omsl. Acc. 1990/73
Digitala objekt: Förteckning brevskrivare A-Ö  Se hela