Lydia Wahlströms papper


Arkivbildare Wahlström, Lydia Katarina (1869-1954), historiker, pedagog, professor
TitelLydia Wahlströms papper
Tidsperiod1790--1954
Omfång3,25 hyllmeter , 50 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L38

Innehåll

Samlingen består av 3865 st brev (till och från Lydia Wahlström samt mellan andra), anteckningar (till stor del historiska), dagböcker, almanackor, manuskript, koncept, uppsatser, ekonomiska papper, dikter, biographica, program, resplaner, pressklipp, tidskrifter, fotografier, karikatyrer, excerpter, äldre originalhandlingar m.m.Biografiska anmärkningar

Lydia Wahlström var en av centralgestalterna i svenska kvinnorörelsen. Hon är dessutom känd som historiker, pedagog och författare. Lydia Wahlström hörde till de första kvinnliga akademikerna och bildade 1892 Uppsala kvinnliga studentförening. Året 1900 fick hon sin doktorsgrad i historia och blev professor 1939. Under många år (1900-1934) var hon studierektor vid Åhlinska flickskolan i Stockholm. Hon skrev främst inom historia och debattskrifter i anslutning till rösträttskampen, men även skönlitteratur. Åren 1908-1917 var hon vice ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundet.

Förvärvsinformation

Gåva.

Arkivets struktur

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Restriktioner

Tillstånd krävs. Kontakta Handskriftsenheten.
Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Dagböcker
Ekonomiska handlingar
Fotografier
Manuskript
Pressklipp
Teckningar
Tryck

Ämnesord

Relaterat arkivmaterial

Annat material rörande Lydia Wahlström finns även i Lydia Wahlströms arkiv och Kopiesamlingen I (under Lydia Wahlström) som båda finns på Riksarkivet samt i personarkiv L38a (Lydia Wahlström - tillägg) på Kungl. biblioteket. Se även Lydia Wahlströms arkiv i Pressarkivet (Riksarkivet, arkivförteckning SE/RA/770096).
Förteckning

Översikt

L38:4:a-o.
L38:4:d.
Anm.  Häri finns bl.a. utdrag av brev från E. G. Geijer till E. Tegnér, 1806-1832. 
L38:4:j.
Anm.  Med påskrift, "Manuskript af intresse som ej af mig blifvit begagnade". 
L38:4:o.
Anm.  Anteckningar. 
L38:5:a-i.
Anm.  Anteckningar och äldre handlingar.  
L38:5:b-i.
L38:5:b.
Anm.  Amiralen och riksrådet Nils Brahe (1633-1699) och Elsa Elisabeth Brahe (1632-1689), gift 1: med rikskanslern Erik Oxenstierna, gift 2: med hertig Adolf Johan av Baiern. - Handlingen är från 1689-1699, troligen kort efter Elsa Elisabeth Brahes död. 
L38:5:f.
14 mars 1790.
Anm.  Angående borgmästaren Gustaf Kierrmans (1702-1766) verksamhet, undertecknad av Axel von Fersen d. ä. 
L38:5:h.
Anm.  Bl.a. J. Gabriel Oxenstiernas [skalde]brev till öfverdirektören Hagström. 
L38:5:i.
Anm.  Finns i KB:s samlingar. 
L38:8-10
L38:8
1879 -- 1954, odat.
L38:9
1875 -- 1953, odat.
L38:10
1889 -- 1929, odat.
L38:11:3
1916 -- 1938
L38:12:6-9
1885, 1935
L38:13:1
1889
L38:23:4
L38:23:5
L38:31:2