Nelly Sachs samling


Arkivbildare Sachs, Nelly (Leonie) (1891-1970), författare
TitelNelly Sachs samling
Tidsperiod1687 -- 1982
Omfång11 hyllmeter , 201 volymer
SpråkSvenska , Tyska , Engelska , Hebreiska
ArkivinstitutionKungl. biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L0090

Innehåll

Samlingen innehåller brev från och till Nelly Sachs, manuskript (egna och andra personers), anteckningar, biographica, fotografier, tryck, pressklipp med mera. Materialet kompletteras av andra accessioner rörande Nelly Sachs.Biografiska anmärkningar

Nelly (Leonie) Sachs föddes i Berlin den 10 december 1891. Tysk författare av judisk härkomst och nobelpristagare i litteratur 1966. Sachs tidigaste arbeten, de romantiserande  Legenden und Erzählungen  ('Legender och berättelser', 1921) är tillägnade Selma Lagerlöf, med vars hjälp hon 1940 kunde fly undan nazisterna till Sverige, där hon stannade till sin död. Förföljelsen av judarna var också ständig klangbotten i den lyrik som gjorde Nelly Sachs berömd. Präglad av Jakob Böhmes mysticism, Gamla Testamentet och kabbalan skrev Nelly Sachs om Israels folks martyrskap på ett sätt som gav det en kosmisk dimension. Hennes dikter förenar drag av psalm och hymn med språklig djärvhet och har haft stor inverkan på den tyska efterkrigslyriken. Nelly Sachs första diktsamlingar  In den Wohnungen des Todes  ('I dödens boningar', 1947) och  Sternverdunkelung  ('Stjärnförmörkelse', 1949) följdes av bl.a.  Glühende Rätsel  (1964; "Glödande gåtor"), och  Späte Gedichte  ('Sena dikter', 1965) samt  Die Suchende  (1966; "Den sökande"). På svenska finns dikturvalen  Än hyllar döden livet  (1964),  Dikter  (1967),  Fyra diktcykler  (1970) och  Vägen är en hand  (1968). S:s scenverk skiljer sig från lyriken främst genom att verklighetsskildringen har surrealistiska inslag, t.ex. i mysteriespelet  Eli  (1951) om Israels lidanden. Nelly Sachs avled i Stockholm den 12 maj 1970.  (Källa: Nationalencyklopedins Internettjänst, www.ne.se, 2008-03-04) 

Förvärvsinformation

Gåva och köp.

Arkivets struktur

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Restriktioner

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Ekonomiska handlingar
Fotografier
Föremål
Juridiska handlingar
Ljudupptagningar
Manuskript
Musikalier
Pressklipp
Teckningar, målningar
Tryck
Ämnesordnade handlingar

Personnamn

Ämnesord

Relaterat arkivmaterial

För mer material rörande Nelly Sachs se även personarkiv L90a, L90b, L90c samt följande accessioner: 1980/7, 1980/91, 1982/103, 1984/30, 1985/15, 1991/120, 1993/315, 1996/97, 1997/8, 2000/39, 2002/97, 2003/73, 2004/32, 2007/127, 2008/26, NS1970/107, NS1974/98, NS1982/23, NS1983/136, NS1984/78, alla på Kungl. biblioteket. Material rörande Nelly Sachs ingår även i andra samlingar, bland annat Selma Lagerlöf (L1:1, L1:331:4) och Olof Lagercrantz (L241:11, L241:23), samt accessionerna 2003/73, 2004/32 och 2007/127.
Förteckning

Översikt

L90:4
L90:4:1:1-13
L90:4:1:1
L90:4:1:2
L90:4:1:3
L90:4:1:4
L90:4:1:5
L90:4:1:6
L90:4:1:7
L90:4:1:8
L90:4:1:9-12
L90:4:1:13
L90:5
L90:5:5-7
L90:5:8-11
L90:5:8:2
L90:5:9
L90:5:11:5
Anm. Flyttade från "Opublicerade dikter i alfabetisk ordning" till "Teile dich Nacht" L90:5:11:2 Vor den Wänden der Worte - Schweigen [Teile dich Nacht, I, s. 14] Dein Auge so leer [Teile dich Nacht, I, s. 16] Was ist das Andere [Teile dich Nacht, I, s. 18] Das Gebrause der Stadt [Teile dich Nacht, I, s. 19] Leonardo mit einem Korn Sand spielend [Teile dich Nacht, I, s. 23] Warten auf der Strasse [Jfr. Teile dich Nacht, III, s. 54]
L90:5:14
L90:6
Anm. En kopia av det rekommendationsbrev för Nelly Sachs, som Selma Lagerlöf överlämnade till Gudrun Dähnert den 19 juli 1939, förvaras i Realkatalogen.
L90:6:1
L90:6:2
1965
L90:6:3
L90:6:4
L90:6:7
L90:6:8
L90:6:10
L90:6:11
L90:6:12
L90:6:13
L90:6:14:1-17
L90:6:14:8-17
L90:7
L90:7:1
1948 -- 1972, odat.
L90:7:2
1947 -- 1974, odat.
L90:7:3
1964 -- 1965, odat.
1967 -- 1969, odat.
L90:7:4
L90:7:5
1955 -- 1965
L90:7:8
Oktober 1966
L90:7:9
November 1966 -- 1968, odat.
L90:7:10
1966 -- 1971
L90:7:13
1956, 1968, odat.
1956 -- 1963, odat.
1950 -- 1960, odat.
1946, 1964 -- 1966, odat.
1948 -- 1950, odat.
L90:7:14
L90:8
L90:8:1:1-3
L90:8:1:1:15a-v
10.12.1961
L90:8:1:2:13-30
1965
L90:8:1:2:14e
17 oktober 1965
L90:8:1:2:16
1965
L90:8:1:3:1-28
L90:8:1:3:1-20
L90:8:1:3:20c
Odat.
L90:8:2:1-11
L90:8:3:1-2
L90:8:3:1:1-18
L90:8:3:1:8
Anm. Berendsohn, Walter: Se även L90:8:4:2, nr. 25, "Israel Fotos". Bezzel-Dischner, Gisela och Bezzel, Chris, se
L90:8:3:1:9
Anm. Borchers, Elisabeth. Se även Peter: L90:8:3:2 nr. 10
L90:8:3:2:1-14
L90:8:3:2:4
Odat.
Anm. Eugen, svensk prins. Se L90:17:2 Feld, Erna. Se Fred, L90:8:3:2 nr.9
L90:8:3:2:10c
Anm. Harlan, Marianne. Se Gudrun L90:8:3:2 nr.1 r
L90:8:3:2:12
Anm. Holliger. Se L90:8:3:2 nr. 14
L90:8:3:2:13:1-12
L90:8:3:2:13:2
1962/1963 [?]
L90:8:3:2:13:3
1962/1963 [?]
L90:8:3:2:13:10
1961
L90:8:3:2:13:11a
1966 [?]
L90:8:4:1-3
L90:8:4:1:1-23
L90:8:4:1:4
Anm. Jablonski, Dora gift Horwitz. Se L90:8:4:3 nr. 1 (Fol.)
L90:8:4:1:6
Anm. Jöhr, Martita och Sachs, Nelly: Pappersutskrifter från diabilder. Se L90:8:1:3 nr. 20 d [2 st. diabilder i färg i separat kapsel, L90:8:10]
L90:8:4:1:10
1967, odat.
L90:8:4:1:12
Anm. Lennartsson, Eva-Lisa. Se även L90:8:1:3 nr 13-14
Odat.
Anm. Lindh, Margareta född von Sneidern (tidigare Danneskiöld-Samsöe). Se L90:8:4:3 nr. 2 (Fol.)
L90:8:4:1:23
Anm. Rothman, Lenke. Se L90:8:3:1 nr.3
L90:8:4:2:1-34
L90:8:4:2:1-12
L90:8:4:2:13-22
L90:8:4:2:14
Odat.
L90:8:4:2:20
Anm. Zagari, Luciano. Se L90:6:4 Nelly Sachs - Premio Nobel 1966. Föreläsning i Torino, 9 november 1967. (Deutsches Kultur-Institut/Centro Culturale Tedesco sede del Goethe-Institut, München.) Fotografier, 11 st. och program.
L90:8:4:2:21
Odat.
Anm. Se även L90:8:1:2 nr. 1a
L90:8:11
Anm. Nelly Sachs lägenhet 11.6.1970 före överflyttningen till Kungl. biblioteket. Foto: Harry Järv, 22 färgdiabilder Inskannade tiff- och jpeg-bilder i L90:8:11. Färgutskrifter i "blädderpärmen" med kopior av foton.
L90:8:11:1-3
L90:8:11:4-8
L90:8:11:9-13
L90:8:11:14-22
L90:9
L90:9:2
1940-tal -- 1963
L90:9:3
1955 -- 1966
L90:9:4
1967 -- 1970
L90:9:6
1946 -- 1966
L90:10
L90:10:1
L90:10:2
L90:10:3
L90:11
L90:11:27-39
L90:12
L90:13
L90:13:2
L90:13:3
L90:15
L90:15:1-6
L90:15:17:1
Skrivelser daterade den 8 augusti och 15 augusti 1687 rörande Gottfried Leuschner, 2 st.
L90:16-17
L90:18-23