Kvinnoklubben

bildad 1887 i Stockholm


TitelKvinnoklubben (bildad 1887 i Stockholm)
Tidsperiod1886--1998
Omfång3,2 hyllmeter , 46 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum Acc2006_14

Innehåll

Arkivet utgörs till stor del av samkväms- och styrelseprotokoll samt olika handlingar rörande klubbens verksamhet, inte minst teater- och musikverksamheten.Biografiska anmärkningar

Kvinnoklubben har sitt ursprung i Sällskapskretsen, bildad 1886, som 1887 ombildades till Kvinnoklubben. Enligt stadgarna skulle klubben "verka för en sammanslutning mellan kvinnor från olika arbetsfält för idkande af ett godt och angenämt kamratlif och för utbyte af tankar". "Sina syften söker klubben befordra genom att ställa till sina medlemmars förfogande en dagligen tillgänglig lokal med läs- och musikrum samt genom att minst en gång i hvar och en av månaderna september-maj anordna samkväm med musik, diskussion eller föredrag." Med tiderna förändrades klubben till en "sammanslutning mellan äldre damer för idkande av ett angenämt kamratliv" bl.a. genom att två gånger i veckan anordna bridgepartier". Till följd av medlemmarnas åldrande och därmed minskande medlemsantal upplöstes klubben 1998. Den återuppstod tillfälligt 1999-2001, se under Relaterat arkivmaterial.

Förvärvsinformation

André, Anna-Brita

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Handlingstyper

Ekonomiska handlingar
Fotografier
Föreningshandlingar
Musikalier
Pressklipp
Tryck

Ämnesord

Relaterat arkivmaterial

Se även acc. 2008/109 föreningen Kvinnoklubben - Sällskapskretsen bildad 1999 med syfte att bedriva forskning kring ursprungsföreningens skrifter och medlemmar och att förteckna och renskriva föreningens handlingar från 1886 och framåt. Föreningen upphörde 2001.
Förteckning

Översikt

Acc2006_14:1
1888-1915
Anm. Större delen av 1887-1888 saknas!
Acc2006_14:2
1915-1937
Acc2006_14:3
1937-1949
Acc2006_14:4
1949-1959
Anm. 1955 saknas!
Acc2006_14:5
1959-1974
Acc2006_14:6
1886-1906
Acc2006_14:7
1906-1924
Acc2006_14:8
1924-1939
Acc2006_14:9
1944-1973
Anm. 1940-1943 saknas!
Acc2006_14:10
1973-1998
Acc2006_14:11
1888-1929
Acc2006_14:13
1927-1998
Anm. 1938-1939, 1942-1943, 1971-1972 saknas!
Acc2006_14:14
1887-1998
Acc2006_14:18
1899-1923
Acc2006_14:19
1924-1998
Acc2006_14:20
1891-1990 och odaterade
Anm. 1931-1952, 1960 saknas!
Acc2006_14:21
1912-1998 och odaterade
Anm. 1963-1969, 1973-1979, 1990 saknas!
Acc2006_14:22
1886-1990
Acc2006_14:23
1940-1963
Acc2006_14:24
1897-1927
Acc2006_14:25
1932-1987
Acc2006_14:27
1891-1949 och odaterade
Anm. De arbetslösas förening, diskussion om nykterhet och rusdrycksförbud, kvinnokommittén för Spaniens barn, finska fadderbarn
Acc2006_14:29
1917, 1957-1987
Acc2006_14:30
1937-1987
Acc2006_14:31
1904-1998
Acc2006_14:32
1912-1985
Acc2006_14:33
1909-1958
Acc2006_14:34
1967-1998
Acc2006_14:35
1920-1974
Acc2006_14:37
1974-1978
Acc2006_14:38
1972-1973
Acc2006_14:39
1974-1978
Acc2006_14:40
1979-1984
Acc2006_14:41
1991-1998
Acc2006_14:42
1903-1975
2 st.
Acc2006_14:43
Acc2006_14:45
Acc2006_14:46