Karin Smirnoffs samling


Arkivbildare Smirnoff, Karin (1880-1973), författare
TitelKarin Smirnoffs samling
Omfång2,7 hyllmeter , 39 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
PlaceringStrindbergsrummet
Signum SGKB_Smirnoff

Innehåll

Samlingen har kommit till KB i olika omgångar och har donerats av Karin Smirnoff (1880-1973) och hennes dotter Karin Smirnoff Strindberg (1914-1993). Accessionerna är delvis uppdelade i ett dossiesystem där varje dossie rör en familjemedlem. Ur vilken accession materialet kommer framgår under varje post i förteckningen.Fysiska och tekniska anmärkningar

Originalfotografierna ligger i fotoförvaring och tas inte fram. Pärmar med påsiktsbilder går att beställa fram, kontakta Handskrifter.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Dagböcker
Fotografier
Föremål
Genealogiska handlingar
Juridiska handlingar
Manuskript, dramatik
Manuskript, prosa
Pressklipp
Tryck

Personnamn

Ämnesord

Förteckning

Översikt

1
Anm. 1 kapsel.
1:3
1907-1912
Anm. 8 st. Ur accession 1984/82
1:4
1887
Anm. Nummer 108-109. Med rödpenna förkryssad artikel: Karl du Prel: Hypnotische Experimente [1-2]. Troligen Strindbergs exemplar. Ur accession 1978/131.
1:5
Anm. Även anteckningar och kopior. Ur accession 1976/46 och 1978/131.
2
Anm. 1 kapsel.
2:1
1872-1879
Anm. 1 volym. Ur accession 1974/26.
2:2
1880-1882, 1884-1886
Anm. 1 volym. Ur accession 1974/26.
2:3
1886-1890
Anm. 1 volym. Ur accession 1974/26.
2:4
Anm. 1 volym. Nedskrivet av Karin Smirnoff. Ur accession 1984/82.
3
Anm. 1 kapsel.
3:1
1890
Anm. Daterat i november 1890. Ur accession 1974/26.
1890
Anm. Daterat 4 mars 1890. Ur accession 1974/26.
Anm. Ur accession 1974/26.
1885-1888
Anm. 5 st. Ur accession 1978/131.
1885
Anm. 2 st. Avskrifter av Karin Smirnoff av Axel Strindbergs koncept. Ur accession 1978/131
1893
Anm. 2 st. Daterade mars-april 1893. Avskrifter. Ur accession 1978/131.
1893
Anm. 2 st. Daterade mars-april 1893. Avskifter. Ur accession 1978/131.
1893
Anm. Odaterat svar på Oscar Strindbergs brev den 13 juli 1893. Avskrift. Ur accession 1976/46.
1895
Anm. Daterat 8 november 1895 (det sista). Avskrift. Ur accession 1976/46.
3:2
1864
Anm. 1 brev daterat 31 juli 1864. Ur accession 1984/82.
3:5
Anm. 1 kuvert. Ur accession 1974/26.
3:6
1887
Anm. Pressklipp daterat 29 mars 1887. Ur accession 1984/82.
3:7
1891-1903
Anm. 1 kuvert. Avskrifter. Innehåller även ett kuvert med recensioner i urklipp och avskrift för åren 1882-83, 1887. Ur accession 1976/46.
3:8
Anm. Även avskrifter och utdrag ur kyrkböcker rörande Siri von Essen och barnen. Vigselattest, flyttbetyg, prästbetyg etc. Ur accession 1984/82.
3:9
Anm. 2 hyreskuskräkningar 29 augusti 1874 och 30 juli 1875. Även inbjudan till medlemsskap i Föreningen för Nordisk kont 22 april 1871. Ur accession 1984/82.
3:10
1896
Anm. Breven skrivna i Tervalampi sommaren 1896 i Karin Smirnoffs avskrift.
4
4:1
Anm. Innefattar brev från Karin Smirnoff till Uno Willers, Harry Järv och Kerstin Strindberg. Brev från Kerstin Strindberg till Karin Smirnoff. Brev från Magnus Ehrnroth. Ur accession 1978/131.
4:3
Anm. Ur accession 1978/131 samt oaccesserat material.
5
5:2
Anm. Brev från J, H. Brummer, Ville Vallgren, Emilia Uggla (Heidenstam), Maja och Georg Bagge, Henrik Cavling. Ur accession 1976/46.
5:4
Anm. Innehåller även artiklar av Normann rörande Strindbergs Skovlyst och Tschandala. Ur accession 1978/131.
5:6
1925
Anm. Avskrift daterad 26 mars 1925. Ur accession 1974/26.
5:8
Anm. Jensens särtryck med kommentarer av Karin Smirnoff. Geetes särtryck med dedikation till Karin Smirnoff från författaren. Ur accession 1978/131.
6
1905-1906
Anm. 4 dagböcker från 22 august 1905 till 1906. Greta Strindbergs dagböcker i avskrift av Karin Smirnoff. Ur accession 1976/46.
7
7:1
Anm. Ur accession 1984/82.
7:2
Anm. I det biograiska materialet finns även boken Skimmer och skuggspel av Gunnar Mårtenson med en rättad "mycket felaktig" essä om Hans Strindberg (Skuggan av ett namn). Rättad av Karin Smirnoff. Ur accession 1976/46.
8
8:1
Anm. Almanack 1880 med Strindbergs påskrift: Karin Strindberg. Almanack 1884 med Strindbergs påskrift: Hans Strindberg.
8:2
Anm. Ur accession 1978/131.
8:3
1896-1900
Anm. 3 brev i avskrift av Karin Smirnoff. Ur accession 1978/131 [?].
8:4
Anm. Kontrakt Bonniers Samlade Otryckta Skrifter.
9
Anm. Hans bibliografi över Strindbergs skrifter på ryska finns i Nordiska Museet.
9:1
Anm. Klipp. Ur accession 1976/46.
9:2
Anm. Sammanställda av Karin Smirnoff. [Dep. 251]. Vid depositors död 1993 övergick materialet i KBs ägo. Vid registreringen i Ediffah påfört acc. nr 2007/125 den 29 nov. 2007.
10
10:1
Anm. Även föremål. Ur accession 1978/131.
10:2
Anm. Vissa fotografier med påskrift av Karin Smirnoff. Ur accession 1974/26.
11
Anm. Förutom avskrifterna kompletterande upplysningar av Karin Smirnoff. Ur acccession 1978/131.
15
Anm. Originalfotografierna är flyttade till fotolådor och tas inte fram. Påsiktspärmar finns tillgängliga i Specialläsesalen. Kuvert 13 innehåller kopior från Uppsalautställningn 1962 och ligger kvar i kuvertet.Ur accession 1993/301.
17
Anm. Själva albumet har tillhört Siri von Essens far, Carl Reinhold von Essen. Ur accession 1993/301.
18
Anm. Köp av Löwendahls antikvariat. Accession 1999/87.
18:1
1911
Anm. 17 brev (vykort) till Siri von Essen från dottern Karin under resa i Danmark, Tyskland och Schweiz hösten 1911. 1 st till systern Greta. 1 st till Ellen Maria Öhman, Helsingfors.
18:2
1929-1936
Anm. 6 st.
18:3
1898-1948, 1913
Anm. 2 brev från hustrun Karin från 1913. 7 st från andra 1898-1948 (varav 2 st med påsmkrift av Karin Smirnoff).
18:4
Anm. 5 brev från hustrun Olga. 1 brev från systern Greta. 7 st från andra.
18:5
Anm. 7 brev från maken Hans. 7 st från sonen Erik. 12 st från andra samt kallelser till provsjungning (Berlin).
18:6
1817-1825, 1921-1925
Anm. 4 st från modern Olga 1921-1925. 9 st från andra 1817-1825.
19
Anm. Brunt fotoalbum i brun kapsel. Albumet har inget löpnummer i samlingen och heller inget accessionsnummer. Signum SgKB Smirnoff 19 förs på vid registreringen i Ediffah.
20
Anm. 1 kuvert utan accessionsnummer. Skall enligt påskrift innehålla: Brev i fotostat från Siri von Essen till Emelie [efternamn oläsligt] 1867, 1878 och 1880, Brev från Hans Strindberg till "Farbror" 1912 (kopia), dödsrunor över Siri von Essen 1912 (kopia ur tidningar) samt "Otryckt bok av Karin Sg" 1985. Allt återfinns i kuvertet UTOM den otryckta boken av Karin Smirnoff. Kopiorna av breven är skänkta till Karin Smirnoff av Maj Dahlbäck. Kuvertet har inget löpnummer i samlingen och heller inget accessionsnummer. Signum SgKB Smirnoff 20 förs på vid registreringen i Ediffah.
21
Anm. Ringpärm i octavformat med Karin Smirnoffs anteckningar. Pärmen har inget löpnummer i samlingen och heller inget accessionsnummer. Signum SgKB Smirnoff 21 förs på vid registreringen i Ediffah.
1993/301 B:1:I-XXI
1891-1912
Anm. I (1891) - XXI (1912), 21 ringpärmar. De första 19 ringpärmarna nu förvarade i 14 kapslar. De sista 2 ringpärmarna kvar i pärmarna. Originalpärmarna finns bevarade i Strindbergsrummet. Den här accessionen var tidigare deposition 233 som övergick i KBs ägo i november 1993 och påfördes accessionsnummer 1993/301 B.
1993/301 B:2
Anm. 11 anteckningsböcker rubricerade "Data" med sammandrag av anteckningarna i 1993/301 B:1. Anteckningsböckerna förvaras i en kapsel. Tidigare deposition 233 som övergick i KBs ägo i november 1993 och påfördes accessionsnummer 1993/301 B.
1974/26
Anm. 1 kapsel med tidskrifter. Ur accession 1974/26.