Ellen Keys samling


Arkivbildare Key, Ellen Karolina Sofia (1849-1926), författare, pedagog
TitelEllen Keys samling
Tidsperiodca 1846--1926
Omfång14 hyllmeter , 273 volymer
SpråkSvenska , Tyska , Norska , Engelska
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L41

Innehåll

Samlingen innehåller brev och en mängd annat material. Brevserierna är utspridda i förteckningen och finns i nummer: 51-64, 66-67, 70, 76-77, 79, 88 m.fl. Brev har i vissa fall flyttats från sin ursprungliga placering till de olika brevserierna, därför finns ett antal hänvisningar i förteckningen. I samlingen finns även handlingar efter bl. a. Alta Dahlgren, Malin Blomsterberg, Urban von Feilitzen, Gesine (Sissy) Frerichs (Naef), Emil Key (Ellen Keys far) och Louise Nyström-Hamilton.

Ett flertal anteckningsböcker och liknande har blad utskurna (som därmed saknas). "Titlarna" är till en början Ellen Keys egna. Samlingen består av en mängd accessioner. Observera att samlingen innehåller en del mycket skört material som inte lånas ut.Biografiska anmärkningar

Ellen Key var förutom författare även pedagog och kvinnosaksideolog. Hon undervisade vid Whitlockska samskolan och var en uppskattad föreläsare. Efter år 1900 ägnade hon sig helt åt sitt författarskap. Ellen Key skrev flera inflytelserika verk t. ex. Missbrukad kvinnokraft (1896), Barnets århundrade (1900) och Lifslinjer (3 band, 1903-06). Hennes verk översattes till alla stora europeiska språk. Ellen Key var med och grundade Nya Idun (1885) och föreningen Tolfterna (1892). Hon arbetade också för kvinnlig rösträtt och fredsfrågan. Bostaden Strand uppfördes 1909 på Ombergs sydsluttning. Malin Blomsterberg var Ellen Keys hushållerska, sekreterare och vän. Urban von Feilitzen använde sig av signaturen Robinson.

Förvärvsinformation

Gåva och köp.

Arkivets struktur

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Restriktioner

Delar av samlingen innehåller mycket skört material och lånas därför inte ut.
Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Handlingstyper

Almanackor
Anteckningsböcker
Biographica
Brev
Dagböcker
Fotografier
Manuskript
Pressklipp
Tryck

Personnamn

Ämnesord

Relaterat arkivmaterial

Se även förteckning L41a, tillägg, samt accessioner 1978/22, 1996/25 och 1996/32.
Förteckning

Översikt

L41:1:1-11
Digitala objekt: Digitaliseringar i Libris:  Se hela
Digitala objekt: Librissökning (ange "L 41:1" i fritextfältet, samt "Key, Ellen" i Författare/upphovsmans-fältet)  Se hela
Anm. En kapsel med tio häften, n:o I-VIII [-X] samt några anteckningsblad. På ett tidigare omslag har Ellen Key meddelat att hennes bestämmelse om att "tankeböckerna" skulle brännas upphävts med motiveringen "Detta är det viktigaste bidrag till mitt lifs historia i inre mening". Materialet är mycket skört och lånas inte ut. För digital kopia, se Libris.
L41:2:1-59
Digitala objekt: Librissökning (ange "L 41:2" i fritextfältet, samt "Key, Ellen" i Författare/upphovsmans-fältet)  Se hela
Anm. 59 st, såvitt möjligt ordnade kronologiskt, i 3 st kapslar. 8:o och mindre format, de flesta i vaxdukspärmar. Observera att originalen ej lånas ut. För digital kopia, se Libris.
L41:3:1-24
Digitala objekt: Librissökning (ange "L 41:3" i fritextfältet, samt "Key, Ellen" i Författare/upphovsmans-fältet)  Se hela
Anm. Anteckningsböcker ordnade efter vissa ämnen, 24 volymer och häften i 8 portföljer. Observera att originalen ej lånas ut. För digital kopia, se Libris.
L41:4
Anm. Låg i ett konvolut med påskrift av Ellen Key: "Min bok om Folkbildningsarbetet och bidrag därtill". Hit hörde också: Arbetsprogram för Medborgarskolan vid Storgården, daterat 25/7 1906 (1 ark folio). Detta har sammanförts med brev från Karl Erik Forsslund 27/7 1906, vartill det hör.
L41:8:1-2
Anm. En portfölj, 4:o. Anteckning på kuvertet: "På häftena står "Brännas", men då samma förbud finnes på de förut sända Tankeböckerna och att detta förbud senare upphävts, så måste det förhålla sig likadant med dessa häften".
L41:9:1-5
Anm. Serien i 3 portföljer, 2 folio och en 8:o.
Anm. Nedanstående har införlivats med Brev till Ellen Key från svenskar, återstoden utgöres av oidentifierade, anonyma eller fragmentariska brev. Flyttade: David Bergström 1/10 1914; K. O. Bonnier trettondagen 1911; Jimmy o Lizzie Gibson nyårsdagen 1911; Amalia Fahlstedt 4/1 1911; Einar Sjövall 2/1 1911; Fredrik Ström 11/10 1910.
Anm. Följande brev har härifrån överförts till Brev till Ellen Key från svenskar: Gerda Bergh 12/1 1911; Poul Bjerre 15/1 1910; Amalia Fahlstedt 8/3 1911; Oscar Larsson 1/5 1912; Joh. Nordling 11/5 1912; Fr. Ström 7/12 1910; Betty Warburg 18/3 1911.
L41:14:1-5
Anm. En folioportfölj med diverse tryck, urklipp, brev, avskrifter m. m. hörande till Ellen Keys brev från Rainer Maria Rilke (i brev från tyska skribenter). Till respektive serie av brev till Ellen Key har överförts följande brev (märkta "Rilkepapperen"). Svenska: Lizzy Gibson 15/11 1904 och "Tommys födelsedag"; Hanna Larsson 19/5 och 10/6 1904; Jane Lindblad ett odaterat; Ernst Norlind 18/5 och 26/6 1904. Belgiska: Emile Verhaeren november 1905 och ett odaterat. Franska: Auguste Rodin 2 kort, 1907 och odaterat. Tyska: Axel Juncker Verlag 23/3 1903; Clara Westhoff Rilke 22/3 och 10/5 1904; Hedda Sauer 12/3 1905; Stefan Zweig 9/2 1906.
L41:17
1871 -- 1880
Anm. 1 volym 4:o med ett brunspräckligt pappband med gredelin klotrygg. En del blad bortskurna, en del löst inlagda. 44 opaginerade fasta blad, 6 paginerade och hopsydda blad, 15 lösa opaginerade blad. Titel å pärmetikett "Egenhändigt manuskript".
L41:20:1-20
Anm. Serien i en folioportfölj.
L41:22:1-17
Anm. Ursprungligen två foliokonvolut med påskrifter: Om Urban von Feilitzen (Robinson), paketet inlagt av Ellen Key och införlivat med hennes arkiv. Porträttet (22:17) av U von Feilitzen skall möjligen ändå tillhöra Strandstiftelsen; Tidningsuppsatser, recensioner m. m. af och öfver Robinson. Allt utom 22:11-13 av von Feilitzen egenhändigt. Nu i tre portföljer (4:o, folio, 8:o).
Anm. Med påskrift av Ellen Key: "Flera (6) små, mig veterligen otryckta uppsatser" [22:4-9].
Anm. Enligt anteckning av Ellen Key på ett kuvert finns en 3:e del "som handlar om förlovnings- och äktenskapstiden", bland breven. Skrevs till Ellen Key något av 1880-talets tidigare år. Några brev från von Feilitzen finns dock ej i Ellen Keys brevsamling.
Anm. Med påskrift av Ellen Key: "Utkast renskrivna av Ellen Key efter m.s. av Robinson" [22:11-13].
L41:27:1-2
Anm. I en folioportfölj.
Anm. Härur har utbrutits ett kuvert "Ellen Keys hedersledamotskap i Östgöta nation" (se 47:7). Följande brev har förenats med respektive brevsamling - Svenska: Per G. Friman 5/8 1901; A. Lundgren (odaterat). Engelska: Anna Molander 1/12 1918. Finland: Ida Hemmer 1919; Aug. Em. Kymeen 5/4 1903.
L41:42-45
Anm. Nr 45 är dubletter. Serierna i 3 folioportföljer.
L41:47:1-12d
Anm. Nr 1-10 i en folioportfölj, nr 11a-d i en folioportfölj samt nr 12a-d i 4 portföljer.
Anm. Hit hörde även följande brev, vilka överförts till Brev från svenskar: Elima Bay 10/2 1900; Therese Geijer 7/1 1895; Agda Montelius 6/1 1895; H(?) Widmark 6/1 1895.
Anm. Hit hörde följande brev, vilka överförts till Brev från svenskar: Sigrid Hellberg januari 1903; Anna Jakobsson 8/11 1903; Hilda Norberg 10/3 1913; Tyra Svensson 28/3 1913; Fredrika Wallberg 25/3 1912.
L41:48
Anm. Härifrån har till svenska boksamlingen överförts de där saknade: Till mina syskon på "mors dag" söndagen 25 maj 1919. Göteborg 1919, 8:o (tillsänd Ellen Key av ekonomidirektören för sjukhusen i Göteborg, Gustaf Högberg); En tragedi i Vimmerby [av Ada Rydström], Norrköping 1876, folio.
L41:49
Anm. Förvaras i en portfölj, stor 4:o.
L41:50
Anm. Serien i en folioportfölj.
L41:66-67
Anm. Accession 1963/66.
L41:78
1 kapsel
Anm. 6 omslag
L41:78:1
Anm. 5 lösa bilder
L41:78:2
Anm. 8 lösa fotografier, 4 reproduktioner
L41:78:3
Anm. 4 teckningar, 10 fotografiska vykort, 13 lösa fotografier
L41:78:4
Anm. 3 lösa fotografier, 1 fotografiskt vykort, 1 litografi
L41:78:5
Anm. 6 lösa fotografier, bl.a. Västervik, Stadhammar och Marielund, 4 fotografiska vykort, Strand, Hjo och Ryssbylund, 3 st. objekt diverse, Ryssbylund och Eds gamla kyrka (reproduktioner), samt Gamla Vindö (ritning), 2 teckningar, Emil Keys grav i Västervik, samt Gladhammars kyrka
L41:78:6
Anm. 10 st., alla utom 1 st. monterade
L41:89:1-50
Anm. Serien förvaras i sammanlagt 33 volymer, både kapslar och portföljer.