Sophie Elkans papper


Arkivbildare Elkan, Sophie (1853-1921), författare
TitelSophie Elkans papper
Tidsperiod1861--1921
Omfång5,45 hyllmeter , 64 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionKungl. Biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L84

Innehåll

Samlingen innehåller framför allt brev. Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan är mikrofilmade, MfH 748:1-9 (originalbreven tas inte fram). Sophie Elkans och Betty Warburgs brevväxling ingår också i samlingen.Biografiska anmärkningar

Sophie Salomon var född i Göteborg 1853. Hon var gift med Nathan Elkan (1834-1879), och började skriva efter sin makes och dotters död. Först skrev hon några pedagogiska arbeten, och därefter även noveller och historiska romaner. Delar av Sophie Elkans korrespondens med Selma Lagerlöf har publicerats ("Du lär mig bli fri", 1992).

Förvärvsinformation

Gåva och köp.

Arkivets struktur

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Restriktioner

Vissa delar av denna samling omfattas av lagen om upphovsrätt. Detta gäller särskilt Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan i serie L84:1 som ej får publiceras eller på annat sätt, helt eller delvis, offentliggöras utan Mårbackastiftelsens godkännande.

Handlingstyper

Biographica
Brev
Manuskript
Pressklipp
Tryck

Personnamn

Ämnesord

Relaterat arkivmaterial

Se även Selma Lagerlöfs samling (L1), framför allt serierna: L1:1 Brev från Sophie Elkan till Selma Lagerlöf, L1:336 Fotografier, L1:341 Sophie Elkans anteckningar och studier till olika verk.