Per-Erik Lindahls efterlämnade papper


Arkivbildare Lindahl, Per-Erik (1921-2007), författare och bibliofil
TitelPer-Erik Lindahls efterlämnade papper
Tidsperiod1940-tal--2007
Omfång1,0 hyllmeter , 15 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket, Lunds universitet
Helgonabacken
Box 3
221 00 Lund
PlaceringMag. 2
Signum Lindahl, Per-Erik

Biografiska anmärkningar

Per-Erik Lindahl (1921-2007) lärare vid tekniska skolan i Hässleholm, författare och boksamlare. Lindahl skrev flera biografier om översättaren och friherren Eric Hermelins märkliga livsöde: ”Ångesthjulets svängningar – en biografi om Eric Hermelin” (1976), Jag kan hvissla ”Beethovens sonater!: En biografi om Eric Hermelin del 1 1860-1909" (1982) och ”När man varit vagabond…: En biografi om Eric Hermelin del 2 1909-1928” (1985). För sin stora forskargärning belönades Lindahl med Hässleholm kommuns kulturstipendium och i samarbete med kulturnämnden anordnades en vandringsutställning om Eric Hermelin. Lindahl var en entusiastisk bibliofil. Han samlade sina tankar och råd kring boksamlande i boken ”Att samla böcker: samlarteknik och några samlarområden” (1961). Han producerade även flertalet artiklar inom relaterade ämnen.

Proveniens

Gåva från Per-Erik Lindahl

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev (även utkast)
Elektroniska resurser (disketter, CD-skivor m.m.)
Fotografier
Manuskript
Pressklipp
Tryck

Personnamn

Yrkestermer

Ämnesord

Förteckning

Översikt

Vol. 1-4
Lindahl, Per-Erik, Brev , Vol. 1: A-F. Vol. 2: G-P. Vol. 3: R-Ö
Brev till PEL , Vol. 1-3
3, 1k., 1991-1996
Anm. Inkl kopior av brev från Alvar Alsterdal.
2, 1969-1989
Anm. 2 ex av TF:s översättning av Bellman
15, 11k., 1975-2002
Anm. Fotografi (1)Diverse odaterade papper, kopia på artikel.
11, 1968-1985 + odat.
Anm. Se fler brev i Brev från författare ang. Eric Hermelin.
Brev
4, 1k., 1948-1988
Anm. Kopierat material ur KB:s samlingar. Förteckning över bokdonation från PEL till KB.
5, 1984-1985
Anm. Kopior av andras brev ang. Eric Hermelins tid i Australien.
17, 2k. , 1996-2002
Anm. Kopia av artikel skriven av CJM.
7, 1984-2000 + odat.
Anm. Kommentarer till PEL:s manuskript.
Brev
1972-2000
4, 7k.
Lindahl, Per-Erik, Brev , Vol. 4
28, 9k., 1970-1999
Anm. 2 ex av rekommendationsbrev till Hässleholms stads kulturstipendium, 1 kopia av rekommendationsbrev från Lars Gyllensten.Kopia av brev från Bror Olsson ang. Eric Hermelins bibliotek.
Lindahl, Per-Erik, Manuskript och anteckningar , Vol. 5
Anm. Anteckningar och material till "Att samla böcker [...]", fotografier av bokband, kopior på bilder, kontaktadresser och visitkort till bokhandlare. Protokoll: Bokvettsgillet Gothungia, Vinslöv.
Lindahl, Per-Erik, Manuskript och anteckningar , Vol. 6 + Audiovisuella medier i vol. 15
Anm. Diverse arbetsmaterial: brev och kopior från bibliotek, EH:s bokinköp och kvitton, översättning av dikt, fotografier, förfrågningar och artiklar, utställningar om EH, diverse anteckningar om EH:s resor. Audiovisuella medier: Kassetband (1) och videoband (1).
Lindahl, Per-Erik, Manuskript och anteckningar , Vol. 7
Anm. Arbetsmaterial till diverse artiklar.
Lindahl, Per-Erik, Manuskript och anteckningar , Vol. 8
Jubileumsskrift 1992
Anm. Anteckningar, fotografier, pressklipp och trycksaker.
Lindahl, Per-Erik, Manuskript och anteckningar , Vol. 9
Anm. Lösa anteckningar och utkast, festskrift, uppsats.
Lindahl, Per-Erik, Tryck , Vol. 10-11
Lindahl, Per-Erik, Tryck , Vol. 11-12
Lindahl, Per-Erik, Tryck , Vol. 12
Vol. 13-14
1960-2000
Anm. Recensioner, egna utställningar, egna artiklar, andras artiklar. Vol. 14 är PEL:s pärm med tidningsurklipp.