Benkt-Erik Benktsons efterlämnade papper

Förteckning


Arkivbildare Benktson, Benkt-Erik (1918-1998), teol. dr., professor, religionsfilosof
TitelSamling Benktson, Benkt-Erik
Omfång
Språk
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket, Lunds universitet,
Box 3,
221 00 Lund
Signum LUB1206

Innehåll

Benkt-Erik Benktson (1918-1998), teologie doktor, professor, religionsfilosof. Komminister i Runtuna, Ripsa och Lid, kyrkoherde i Ludgo och Spelvik 1949. Undervisningstjänster vid olika läroverk från 1956. Olika expertuppdrag av Skolöverstyrelsen i lärarutbildningsreformen. Ordförande i Skånekretsen av föreningen av lärare i religionskunskap. Redaktör för Kristendomslärarnas förenings årsbok. Professor vid Lunds universitet

Vol. 1 Brev från Benkt-Erik Benktson

Vol. 2 Brev till Benkt-Erik Benktson

Vol. 3 Siciliansk dagbok

Vol. 4-6 Föredrag, manuskript

Vol. 7 TrycksakerBiografiska anmärkningar

1918 född i Viby, Örebro län1945 teologie doktor i Lund1963 docent i dogmatik med symbolik vid Lunds universitet1963 gift med Britta Wretskog

Förvärvsinformation

Överlämnat 2003-06-05 av Britta Benktson f. Wretskog (1930--)

Arkivets struktur

Samlingen är ordnad efter handskriftsenhetens katalogiseringsregler

Restriktioner

Nej
Nej

Handlingstyper

Brev
Föredrag
Mamuskript
Trycksaker

Ortnamn

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Förteckning över samlingen finns i Realkatalogen i specialläsesalen