Helge Kjellins efterlämnade papper.


Arkivbildare Kjellin, Helge (1885-1984), professor i konsthistoria, museiintendent, landsantikvarie
TitelHelge Kjellins efterlämnade papper
Omfång3,6 hyllmeter
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket
Lunds universitet
Box 3
SE-221 00 Lund
Signum Kjellin, Helge

Innehåll

Helge Kjellin (1885-1984) Professor i konsthistoria vid Dorpats universitet 1921-1924, intendent för Värmlands museum i Karlstad 1928-1950, professor i konsthistoria vid Rigas universitet 1929-1931, 1938-1950 landsantikvarie i Värmland. Gift 1911 med Stina Wennström (1891-1968). Samlingen är oordnad. Förteckningen följer hylluppställningen.

Icke ordnade handlingar såsom anteckningar, brev, förteckningar och kataloger, pressklipp, räkenskaper och ämnesordnade handlingarFörvärvsinformation

Tid och omständigheter för första accessionens överlämnande okända. Övriga delar förvärvades 1990(köp), 1992, 1993 och 1997(gåva)

Handlingstyper

Anteckningar
Brev
Förteckningar och kataloger
Pressklipp
Räkenskaper
Ämnesordnade handlingar

Ortnamn

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Förteckning över samlingen finns i Realkatalogen i specialläsesalen

Relaterat arkivmaterial

Se även Helge Kjellins efterlämnade papper vid Värmlands museum där han verkade som landsantikvariens. Arkiv upptar ca 30 hyllmeter och omfattar material om konst, arkeologi och kyrkor framförallt värmländsk. Hans arkiv är en guldgruva för den som vill veta mer om exempelvis värmländska kyrkor eller konstnärer. 30 hyllmeter