Åke Gustafssons efterlämnade papper.


Arkivbildare Gustafsson, Åke (1908-1988), professor genetik.
TitelÅke Gustafssons efterlämnade papper
Omfång7,5 hyllmeter
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket
Lunds universitet
Box 3
SE-221 00 Lund
Signum Gustafsson,, Åke

Innehåll

Gustafsson, Åke (1908-1988), verkade som genetiker, författare samt professor. Han var avdelningsföreståndare vid Statens skogsforskningsinstitut 1947-1968, professor och avdelningsföreståndare vid Skogshögskolan 1962-1968, professor i genetik vid Lunds universitet 1968-1974. Gustafssons forskning omfattade bl.a. partogenes och apomixis samt mutationer hos högre växter. Han ledde den utredning som förde fram till den i slutet av 1970-talet genomförda förändringen av den svenska växtförädlingen.

Vid sidan av sin vetenskapliga gärning framträdde Gustafsson som skönlitterär författare och gav med början 1932 ut en rad diktsamlingar. Som essäist intar han med samlingar som  Åsnans död   (1955) och  Harmoni i atomåldern  (1960) en rangplats i traditionen efter Bengt Lidforss. Gift 1932 med Madeleine Berggren (1905-1978). (Källa:NE)

Brevserie 1: Huvudsakligen ämnesmässigt samlad Brevväxling.

Brevserie 2: Alfabetiskt samlad Brevväxling.

Brevserie 3: Årsvis samlad Brevväxling.

Brevserie 4: Ämnesmässigt samlad Brevväxling.

Biographica

Manuskript och handlingarFörvärvsinformation

Gåva 1992

Arkivets struktur

Samlingen är ej slutgiltigt ordnad

Handlingstyper

Biographica
Brev
Manuskript
Pressklipp
Tryck
Ämnesordnande handlingar

Personnamn

Ortnamn

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Förteckning över samlingen finns i Realkatalogen i specialläsesalen
Förteckning

Översikt

1952--1960, 1960--1984.
1952--1962, 1962--1975.
1975--1984, 1952--1984.
Anm. 1975-1984 (B), 1952-1984 (C).
1952--1984, 1975--1984.
Anm. 1952-1984 (D), 1975-1984 (E).
1952--1975.
1952--1964, 1964--1984.
1952--1974.
1969--1984.
1952--1968, 1945--?.
Anm. 1952-1968 (H), 1945ff(T. Hedlund)
1952--1984.
1952--1984.
1952--1971, 1971--1984.
1952--1968, 1969--1984.
1952-1968, 1969-1984.
1952--1974.
1974--1984, 1952--1984, 1976--1984.
Anm. 1974-1984 (N), 1952-1984 (O), 1976-1984 (P).
1952--1976.
1952--1974.
1952--1958, 1958--1964, 1964--1969, 1969--1975.
1952--1984.
1952--1968, 1969--1974.
1952--1984.
1976--1977.
1978.
1979.
1979--1982.
1980--1982.
1982--1983.