Tegnérsamfundets arkiv.

Förteckning.


Arkivbildare Tegnérsamfundet
TitelTegnérsamfundets arkiv
Omfång0.1 hyllmeter
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket
Lunds universitet
Box 3
SE-221 00 Lund
Signum Tegnérsamfundet.

Innehåll

 Protokoll 

Interrimsstyrelsens sammanträden, 1946-1968

Styrelsens sammanträden, 1968-1982

Årsmötesprotokoll, 1947-1967

Årsmötesprotokoll, 1968-1982

 Brev 

Samfundets ordförande, professor Carl Fehrmans korrespondens, 1973-1980

 Föreningshandlingar 

Årsredovisningar, 1947-1968

Verksamhetsberättelser, 1969-1982

Årsmötesarrangemang/Tegnérprisets utdelande, 1974-1979

Tegnérsymposiet, 1982

 Räkenskaper 

Sparbanksböcker, 1946-1959, 1956-1959

Postgiroinbetalningar, 1960-talet

Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, 1948-1968

Revisionsberättelse, 1973-1982

 Övrigt 

Förslag till stadgar, korrespondens m.m. (från advokat Bertil Wickmans sterbhus), Ca 1946-1948Biografiska anmärkningar

Tegnérsamfundet grundades i Lund 1946 med uppgift att främja studiet av och kännedom om Esaias Tegnér (1782-1846), (professor i grekiska språket och litteraturen, biskop, författare, ledamot av Svenska Akademien hans person och författarskap) samt hans tidevarv.

Förvärvsinformation

Deposition 1994, 1996 och 2001

Arkivets struktur

Samlingen är ej slutgiltigt ordnad

Handlingstyper

Brev
Ekonomiska handlingar
Föreningshandlingar

Personnamn

Institutionsnamn

Tegnérsamfundet

Ortnamn

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Provisorisk förteckning över samlingen finns i Realkatalogen i specialläsesalen

Relaterat arkivmaterial

Se Esaias Tegnérs efterlämnade papper och Tegnérs familjebrev. Båda vid LUB.