Heribert Nilsson efterlämnade papper.


Arkivbildare Nilsson, Heribert (1882-1955), professor i botanik m. m.
TitelHeribert Nilssons efterlämnade papper
Omfång1.4 hyllmeter
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket
Lunds universitet
Box 3
SE-221 00 Lund
Signum Nilsson, Heribert

Innehåll

Heribert Nilsson, (1912-1927) Nils Heribert-Nilsson (1883-1955), ärftlighetsforskare, växtförädlare, professor i botanik, särskilt systematik, morfologi och växtgeografi, vid Lunds universitet 1934-1948. Nilssons mest betydande forskning gällde artförhållanden hos pil- och videarter.

Samlingen omfattar dels Heribert Nilssons egna papper, dels papper från Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté under andra världskriget, vilka härrör från hans hustru Hulda Nilsson, f. Rabe (1891-1982), som var sekreterare i denna kommitté.

Källa: NE

 Serie A accession 1972 

Vol.1-7: Angiospermernas osigena serier. [Med översikt och register.]

Vol.8: Ingress till  Isogena serier  , h.t. 1947

Vol.9: Artproblemet

Vol.10: Demonstration

Vol.11: Genetik

Vol.12-13: Kormofyternas homologier. 1-2

Vol.14-15: Kritiska växtsläkten. 1-2

Vol.16-18: Organografi. 1-3

 Serie B accession 1976 

Brev. (Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.)2 kapslar

 Serie C accession 2004 

Vol.1: Brev från svenskar

Vol.2-4: Brev från utlänningar

Vol.5-6: Familjebrev

Vol.7: Biographica, anteckningar, fotografier, ekonomiska handlingar

Vol.8: Handlingar: institutioner och sällskap

Vol.9: Anteckningar 1900 - 1949

Vol.10-20: Manuskript: Synthetische Artbildung

Vol.21-24: Fältförsök, fältanteckningar. Råg

Vol.25: Fältförsök. Havre, majs. Trycksaker

 Kvinnoföreningarnas beredskapskommittés handlingar 

Vol.1: Protokoll 1939-1944

Vol.2: "Minnen från beredskapstiden" (diverse handlingar)

Vol.3-4: TidningsurklippFörvärvsinformation

Gåva 1972, 1976, 2004

Arkivets struktur

Samlingen är oordnad

Arkivets struktur

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Föreningshandlingar
Manuskript
Ämnesordnade handlingar

Personnamn

Institutionsnamn

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté under andra världskriget

Ortnamn

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Förteckning över samlingen finns i Realkatalogen i specialläsesalen