John och Judith Andersons efterlämnade papper


Arkivbildare Anderson, John (1897-1972), missionär och Anderson, Judtih (1890-1972), f. Svensson, missionär, sjuksköterska
TitelJohn och Judith Andersons efterlämnade papper
Tidsperiod1930-1972
Omfång1 hyllmeter , 14 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUniversitetsbiblioteket
Lunds universitet
Box 3
SE-221 00 Lund
Signum Anderson, John och Judith

Innehåll

Arkivet innehåller brev, språkövningar, protokoll och trycksaker från makarnas missionsverksamhet för Svenska Missionsförbundet i Östturkestan och Indien.

Vol.1: Brev, Anteckningar, Ämnesordnade handlingar, Särtryck

Vol.2-14: TryckBiografiska anmärkningar

John Edvard Anderson (1897-1972) var född i Göteborg, och verksam som missionär för Svenska Missionsförbundet i Östturkestan 1923-1939 och i Indien 1940-. Han var gift (1924) med Judith Maria Anderson, f. Svensson (1890-1972), född i Göteborg, sjuksköterska, verksam som missionär för Svenska Missionsförbundet i Östturkestan 1921-1938 och i Indien 1940-. Föräldrar till Bengt E. Anderson.

Proveniens

Relaterat material: se Bengt E. Andersons arkiv och Gunnar Jarrings efterlämnade papper.

Förvärvsinformation

Gåva, överlämnat av sonen Bengt E. Anderson 2007-04-21.

Handlingstyper

Anteckningar
Brev
Fotografier
Tryck
Ämnesordnande handlingar

Personnamn

Institutionsnamn

Svenska Missionsförbundet

Ortnamn

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Förteckning över samlingen finns i Realkatalogen i specialläsesalen
Förteckning

Översikt

Vol. 10
Appendix IV:1 (Matthew)
Appendix IV:2, The Holy Bible in Eastern (Kashgar) Turki, Kairo 1950.