Mörnerarkivet


Arkivbildare Mörner, Birger (1867-1930)
TitelMörnerarkivet
Tidsperiod1588 -- 1930
Omfångca 28 hyllmeter , ca 270 volymer
ArkivinstitutionÖrebro universitetsbibliotek
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro
Signum OUB/001

Innehåll

Birger Mörner efterlämnade en omfattande samling som innehåller en stor mängd manuskript och brev skrivna av svenska och utländska kulturpersonligheter från 1700-talet och framåt i tiden, men främst från Birger Mörners samtid. Samlingen vittnar om hans nära vänskap med tre av tidens svenska förgrundsgestalter nämligen August Strindberg, Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. I den omfattande korrespondensen finns brev till Mörner och brevväxling mellan andra personer och även en separat brevsamling från Wentzel Hagelstam, originalmanuskript (både egna och andras och många från "Ord och Bild"), en mängd personliga handlingar, släkthandlingar, handskrifter från 1500-talet och framåt (även kungliga/furstliga), material kring till exempel Napoleon och Aurora Königsmarck, porträtt, fotografier och tidningsurklipp. Två gästböcker från Mauritzberg finns också i samlingen liksom den så kallade Stamboken. Arkivet med handskrifter, brev och manuskript omfattar ca 20 hyllmeter. Boksamlingen består av ca 7 000 band (ca 190 hyllmeter). I samlingen finns till exempel tio inkunabler, d.v.s. böcker trycka före år 1500. I ett hundratal böcker har Mörner klistrat in brev eller andra originalhandlingar (tryfferat böckerna), som på något sätt anknyter till böckerna. I samlingen finns dessutom ett fyrtiotal akvareller och målningar av Verner von Heidenstam samt två tavlor av Strindberg.Biografiska anmärkningar

Birger Mörner föddes den 3 maj 1867 i Nora. Han utbildade sig till jurist och tjänstgjorde sedan som konsul i Helsingfors, Genua, Barcelona, Konstantinopel, Köpenhamn och Sidney. Han var även författare och har skrivit historiska romaner, diktsamlingar och böcker med etnografiska motiv. Han var en lidelsefull och framstående samlare av litterärt, konstnärligt och kulturhistoriskt material. Utan att vara vetenskapsman samlade han under sina resor ett mycket omfattande botaniskt, zoologiskt men framförallt etnografiskt material som han skänkte till svenska staten. Birger Mörner verkar som människa och författare ha rymt många motsättningar. Han var på samma gång en svärmisk drömmare som kände främlingskap inför den moderna civilisationen, en handlingskraftig äventyrare och en praktisk reformator. Han var även en raffinerad estet, arkivforskare och sensualist. Birger Mörner dog i Flen den 10 mars 1930 i malaria och ligger begraven i Nora.  Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon 

Förvärvsinformation

Deponerad i Örebro universitetsbibliotek av Örebro stadsbibliotek.

Handlingstyper

Anteckningsböcker
Autografer
Biographica
Brev
Dagböcker
Ekonomiska handlingar
Exlibris
Fotografier
Föremål
Föreningshandlingar
Gästböcker
Juridiska handlingar
Ljudupptagningar
Manuskript
Målningar
Pressklipp
Tryck
Förteckning

Översikt

18
1912 -- 1916
19
1916 -- 1918
21
22
25
1701 -- 1860
25:7
1737 -- 1765
25:11
1767 -- 1803
25:16
1802 -- 1842
25:17
1804 -- 1816
25:22
1813 -- 1819
25:23
1813 -- 1819
25:25
1815 -- 1837
25:26
1816 -- 1818
25:27
1816 -- 1820
25:30
1820 -- 1821
25:33
1824 -- 1847
25:39
1846 -- 1848
28
1896 -- 1904
9:1
Anm. Överskrift sid 10: Från Verner von Heidenstams villa i Djursholm (Fotografier af fru O [Olga] von Heidenstam)
17:3
Anm. Överskrift sid 18: Sandhamn 1896 (Acke [...])
20:4
Anm. Överskrift sid 21: Automobilfärd till San Gulat Maj 1902
29
1906
Anm. Albumet har lila pärm märkt "Photos" Text insida pärm: Birger Mörner 1906
30
1914 -- 1915
Anm. Albumet har mörkgrön pärm märkt "Kodac Souvenirs", Insida pärm: Exlibris Birger Mörner
9:4
Anm. Överskrift sid 10-11: De dansande dervischerna i Péra utanför sitt kloster ("tekke")
11:2
31
Odaterat
Anm. Albumet är mörkgrönt och saknar pärmar. Fotografierna är från olika resmål bland annat från Fidjiöarna, Söderhavet. Samtliga foton saknar bildtext och delar av dem är något missfärgade.
16:2, 4
22:1, 3, 4
32
Odaterat
Anm. Albumet har mellangrön pärm märkt "Photographien" i brunt
34
34:27-28
Odaterat
34:31
odaterad
34:41-42
Odaterat
37
Anm. Alfabetiskt ordnade. Fotografier och porträtt är numrerade
Genua 1901
Anm. [...] Michelsen och Wilhelm Krag (1876-1933) norsk författare, Kristiania 1894 porträtt gruppfoto
Anm. Ingrid och Greta Österling 1917
38
Anm. Alfabetiskt ordnade. Fotografier och porträtt är numrerade
Anm. Interiör av rum "Minne af den 18 dec 99 [1899] Princess Karadja"
1895
Anm. Agnes i Salig baronessan 3: de akten 1895
Anm. Nixe Kindstarnd som Gurli i "En räddande ängel" 1891
65
65:2
1907 -- 1925
65:7
1925 -- 1930
65:10
1921 -- 1928
65:12
1896 -- 1905
65:16
1907 -- 1909
65:18
1924 -- 1925
65:24
1894 -- 1898
65:25
1923 -- 1924
65:26
1886 -- 1889
65:28
1889 -- 1890
65:32
1917 -- 1918
65:34
Odaterat
65:35
1911 -- 1918
65:41
1898 -- 1916
65:45
1887 -- 1928
65:53
1921 -- 1924
66
66:8
1910 -- 1926
66:14
1921 -- 1929
66:17
1897 -- 1906
66:18
1924 -- 1925
66:33
1908 -- 1925
71
71:1
1907 -- 1908
71:8
1909 -- 1914
71:21
1919 -- 1923
71:24
1908 -- 1909
71:26
1906 -- 1923
72
72:2
1921 -- 1922
72:10
1917 -- 1929?
72:11
1922 -- 1923
72:13
1908 -- 1909
72:17
1923 -- 1924
72:21
1922 -- 1928
72:22
1912 -- 1913
72:27
1904 -- 1927
72:36
1886 -- 1925
72:38
1912 -- 1914
73
73:16
1908 -- 1910
74
74:3
1927 -- 1929
74:10
1910 -- 1927
74:13
1916 -- 1923
74:15
1922 -- 1928
74:18
1890 -- 1922
74:29
1911 -- 1925
75
75:11
1915 -- 1920
75:15
1923 -- 1924
75:16
1909 -- 1927
75:25
1926 -- 1927
75:26
1904 -- 1910
75:33
1897 -- 1898
77
77:13
1911 -- 1912
77:16
1922 -- 1927
77:18
1893 -- 1895
77:21
1908 -- 1919
77:22
1911 -- 1914
77:23
1915 -- 1916
77:25
1914 -- 1916
77:29
Odaterat
77:32
1903 -- 1913
77:34
1923 -- 1924
78
78:8
Odaterat
78:11
1900 -- 1929
78:16
1916
78:17
Odaterat
78:20
1916 -- 1927
78:26
1917 -- 1922
78:28
1913 -- 1917
78:37
1917 -- 1925
80
80:2
1910 -- 1924?
80:4
1922 -- 1923
80:8
1884? -- 1906
80:11
1917 -- 1920
80:17
1901 -- 1925
80:25
1918 -- 1923
80:28
1923 -- 1929
82
82:10
1912 -- 1924
82:12
1915 -- 1924
82:22
1913 -- 1914
82:25
1908 -- 1928
82:27
1922 -- 1928
82:31
1899 -- 1912
82:34
1901 -- 1905
83
83:8
1920 -- 1923
83:12
1914 -- 1927
83:17
1895 -- 1896
83:20
1891 -- 1894
83:24
1921 -- 1925
83:28
1915 -- 1925
83:29
1904 -- 1912
85
85:1
1886 -- 1896
85:2
1912 -- 1915
85:5
1922 -- 1928
85:9
1902 -- 1929
85:14
1917 -- 1929
85:34
Odaterat
85:36
1914 -- 1915
85:37
1885 -- 1917
86
86:1
1920 -- 1929
86:16
1907 -- 1910
86:18
1885 -- 1910
86:25
1927 -- 1928
88
88:3
1912 -- 1921
88:12
1894 -- 1895
88:15
1895 -- 1911
88:16
1895 -- 1903
88:21
1912 -- 1918
88:22
1900 -- 1921
88:25
1894 -- 1895
88:26
1915 -- 1916
88:28
1916 -- 1922
88:30
1916 -- 1928
90
90:6
1912 -- 1915
90:9
1923 -- 1924
90:12
1920 -- 1927
90:20
Odaterat
90:22
1916 -- 1923
90:28
1908 -- 1929
90:33
1892 -- 1929
91
91:9
1900 -- 1912
91:10
1915 -- 1916
91:15
1916 -- 1922
91:18
1911 -- 1920
91:22
1921 -- 1929
91:27
1906 -- 1910
91:35
Odaterat
91:38
1894 -- 1925
91:40
1902 -- 1914
91:43
1916 -- 1920
91:54
1903 -- 1925
92
92:1
1892 -- 1896
92:6
1912 -- 1922
92:11
1925 -- 1926
92:23
1895 -- 1925
92:26
Odaterat
93
93:13
1889? -- 1921
93:14
1921 -- 1922
93:18
1921 -- 1929
93:19
1927 -- 1928
93:22
1921
93:23
1892 -- 1893
93:25
1924 -- 1928
93:32
1924 -- 1925
93:40
1908 -- 1910
94
94:22
1923 -- 1930
94:31
1923 -- 1924
94:33
Odaterat
94:42
1914? -- 1917
94:43
1892 -- 1898
95
95:2
1897 -- 1923
95:5
1925 -- 1928
95:13
1916 -- 1917
95:19
1914 -- 1921
95:30
1917 -- 1921
95:41
1894 -- 1929
96
96:23
1920 -- 1922
96:35
1922 -- 1927
96:36
1912 -- 1920
97
97:5
1911 -- 1928
97:7
1915 -- 1925
97:10
1906 -- 1919
97:17
1909 -- 1918
97:20
1911 -- 1914
97:22
1899 -- 1912
97:30
1895 -- 1918
97:55
1914 -- 1928
98
98:6
1900 -- 1901
98:17
1896 -- 1897
98:23
1910 -- 1913
98:28
1920 -- 1928
105
105:3
1909 -- 1910
105:6
1908 -- 1914
105:12
1903 -- 1924
105:17
Odaterat
105:24
1908 -- 1914
105:29
1908 -- 1915
105:30
1907 -- 1915
132
1914 -- 1915
132:1
1914 -- 1915
135
135:5
1901 -- 1922
138
138:1
1908
Anm. Huck Leber. Ligapojken Eros. Historien om barn och dårar. 1908 (12 blad)
138:2
1901
Anm. När Stor-Lara kom öfver fjället. Ur en samling lappberättelser. "Ord och Bild" 1901 (11 blad, häftad)
138:3
1904 -- 1905
Anm. Aftonharmoni. "Ord och Bild" 1904 (1 blad)
138:4
1883
Anm. Abdon och den sköna Helena. 1883 (4 blad, häftad)
138:5
1907
Anm. Herkules vid skiljevägen. (af Antonio Beltramelli. Övers från ital. af A. Ahnfelt). "Ord och Bild" 1907 (30 blad)
138:6
1892 -- 1902
Anm. En varsel. "Ord och Bild" 1892 (5 blad)
138:7
1896
Anm. Moderna finska konstnärer. Skulptörer. "Ord och Bild" 1896 (7 blad)
138:8
1900
Anm. Dryckesvisa; Natthymn; Klagosång. "Ord och Bild" 1900 (3 blad)
138:9
1903
Anm. Carl Westman såsom möbelarkitekt. "Ord och Bild" 1903 (7 blad)
138:10
1903
Anm. Rosens skapelse. "Ord och Bild" 1903 (1 blad)
138:11
1913
Anm. Oscar Montelius. 70 år den 9 sept 1913. "Ord och Bild" 1913 (21 blad)
138:12
1895 -- 1908
Anm. Dionysos. "Ord och Bild" 1895 (2 blad)
138:13
1894
Anm. Ett blad ur Sveriges kulturhistoria. "Ord och Bild" 1894 (16 blad, häftad)
138:14
1918
Anm. Sång till östanvinden. 1918 (1 blad)
138:15
1898
Anm. Bismarck [delar ur]. "Ord och Bild" 1898 (17 blad)
138:16
1913
Anm. Frödings sista dikter. Reconvalescentia. "Ord och Bild" 1913 (22 blad)
138:17
Odaterat
Anm. Utan titel [Stamboksvers]. Odaterat (1 blad)
138:18
1908
Anm. Hans Hildebrand som förhistoriker. "Ord och Bild" 1908 (6 blad)
138:19
1907
Anm. De kosmogonogiska idéernas utveckling. "Ord och bild" 1907 (12 blad, häftad)
138:20
1910 -- 1912
Anm. Tysta stunder. "Ord och Bild" 1910 (3 blad)
138:21
1854
Anm. [Koncept och anteckningar om Lycksalighetens ö med mera]. 1854 (17 blad)
138:22
1903
Anm. Emil Poulsen og Dansk Skuespilkunst. "Ord och Bild" 1903 (12 blad)
138:23
1913
Anm. Balkan och "det heliga kriget". "Ord och Bild" 1913 (28 blad)
139
139:1
1910 -- 1911
Anm. Litteraturkritik - konstkritik. 1910[?] (4 blad)
139:2
1870
Anm. En gammal ungkarls födelsedag (efter Gaudy); Bocken och vargen. 1870 (2 blad)
139:3
1910
Anm. Sophus Bauditz. [av annan hand?] "Ord och Bild" 1910 (23 blad, häftad)
139:4
Odaterat
Anm. På en julklapp till en sann vän, med en liten kikare [Julklappsvers]. Odaterat (1 blad)
139:5
1899
Anm. Tidningsankan. "Ord och Bild" 1899 (18 blad)
139:6
1904
Anm. Folkets Tjenere. "Ord och Bild" 1904 (25 blad, maskinskrivet)
139:7
1911
Anm. Ett hem på Djursholm. "Ord och Bild" 1912 (5 blad)
139:9
1910
Anm. La Cite-Jardin. Ord och Bild" 1910 (14 blad, maskinskrivet)
139:10
1893
Anm. Till staden! 1893 (2 blad)
139:11
1909
Anm. Domini S Meresjkovski - en modern rysk religionsfilosof. "Ord och Bild" 1910 (9 blad)
139:12
1912
Anm. Montenegro hastigt skymtadt från en resvagn. "Ord och Bild" 1912 (20 blad)
139:13
1889
Anm. I Berzelii park. 1889 (1 blad)
139:14
1907 -- 1913
Anm. Till Carl Rupert Nybloms sjuttiofemårsdag. "Ord och Bild" 1907 (9 blad)
139:15
1904-1906
Anm. En inackordering; Villatjuren. "Ord och Bild" 1904; Odaterat (20 resp. 14 blad, häftade tillsammans)
139:16
1894 -- 1911
Anm. En intervieu med mig själf. 1894 (9 blad, häftad)
139:17
1772
Anm. Ode. 1772 (1 blad, häftad)
139:18
1900 -- 1905
Anm. Silfverskrinet. "Ord och Bild" 1900 (25 blad, häftad)
139:20
1912
Anm. Två dikter om livets korthet och skönhetens fåfänglighet. (av Ronsard. Från franskan av Allan Bergstrand) "Ord och Bild" 1912 (1 blad)
139:21
1868
Anm. Gustaf Adolfs musketör. "Aftonbladet" 1868 (1 blad)
140
140:1
1903
Anm. Nogle betragtninger i anledning af Prof. Höffdings Religionsfilosofi. "Ord och Bild" 1903 (33 blad)
140:2
1894
Anm. [Utan titel] [G. E. Klemming. 1894, Manuskriptet utgavs efter förf. död.] (13 blad)
140:3
1911 -- 1912
Anm. Les romancières francaises contemporamies. 1911 (36 blad)
140:5
1893 -- 1901
Anm. En julbild från Rom. "Ord och Bild" 1893 (24 blad, häftad)
141
141:1
1902
Anm. Om solfjädrar. 1902 [?] (24 blad)
141:2
1907 -- 1911
Anm. Gustaf af Geijerstams nya bok. "Ord och Bild" 1907 (28 blad)
141:3
1899
Anm. Emanuel Swedenborg och Karl den tolfte. "Ord och Bild" 1899 (11 blad)
141:4
1910
Anm. Vi, smärtornas förtrogna. "Ord och Bild" 1910 (1 blad)
141:5
1894 -- 1898
Anm. Antonio Feijo: Från yttersta östern. Kinesiska dikter. (Översättning av Göran Björkman) 1894 (2 blad)
141:6
Odaterat
Anm. Ur "Våldnanden". Odaterat (1 blad)
141:7
Odaterat
Anm. Natt I Nürnberg. Odaterat (2 blad)
141:8
1895
Anm. Anton Rubinstein. En minnesanteckning. 1895[?] (21 blad)
141:9
1905
Anm. Den Landflygtiges dröm. "Ord och Bild" 1905 (9 blad, maskinskrivet)
141:10
1912
Anm. Kyrkomåleri på västkusten under 1700-talet. "Ord och Bild" 1912 (10 blad)
141:11
1904
Anm. Bakkehuset. "Ord och Bild" 1904 (17 blad, maskinskrivet)
141:12
1913
Anm. Fredrika Bremer som ung. "Ord och Bild" 1913 (80 blad, häftad)
141:13
1899
Anm. Vaucluse och dess Petrarcaminnen. "Ord och Bild" 1899 (10 blad)
141:14
1907 -- 1913
Anm. Drottning Margaretas klädning. "Ord och Bild" 1907 (12 blad)
141:15
Odaterat
Anm. Dikt till Rebecka. Odaterat (1 blad, fragment)
141:16
Odaterat
Anm. Bilaga till "Hertha". Odaterat (10 blad, häftad)
141:17
1911
Anm. Etude. [i "Ord och Bild": uppvaknandet]. "Ord och Bild" 1911 (24 blad)
141:18
1911
Anm. Christopher Polhem. "Ord och Bild" 1911 (19 blad, s 18-20 saknas)
141:19
1910
Anm. Josefs dröm. "Ord och Bild" 1910 (2 blad)
141:20
1905 -- 1911
Anm. William Nicholson och hans gravyrer. "Ord och Bild" 1906 (58 blad)
141:21
1904
Anm. Karl den XII:s ritbok. "Ord och Bild" 1904 (8 blad)
141:22
1899
Anm. Brödre. "Ord och Bild" 1899 (3 blad, häftad)
141:23
1904 -- 1913
Anm. De dödes dag. "Ord och Bild" 1904 (15 blad)
142
142:1
Odaterat
Anm. [Noter 2 Kopior]: Nunnesång i Vadtena kloster. Ur birgittas antifonarie. Odaterat (2 blad)
142:2
1893 -- 1906
Anm. Kamratminnen. "Ord och Bild" 1893 (4 blad)
142:4
1899 -- 1908
Anm. Drottning Kristina: Baron de Bildt. Christine de Suede et le cardinal Azzolino. "Ord och Bild" 1900 (8 blad)
142:6
1902 -- 1913
Anm. Svensk litteraturkritik. "Ord och Bild" 1902 (16 blad)
143
143:1
Odaterat
Anm. Sylvi [med "förord" av Harald Molander 1897]. Odaterat (77 blad, inbunden)
143:2
1894 -- 1898
Anm. Den lilla kvinnomänniskan i Axel Lundegårds diktning. "Ord och Bild" 1894 (12 blad)
143:3
Odaterat
Anm. [1 blad ur manuskriptet till] Fideikomisset. Odaterat (1 blad)
143:4
1838
Anm. Till Villhelm! Den 9 okt 1838. (1 blad)
143:5
Odaterat
Anm. Till enkedrottning Josephina. Odaterat (2 blad)
143:6
Odaterat
Anm. Otro. Odaterat (1 blad)
143:7
1895
Anm. Dikter af Charles Baudelaire. Öfverförda i svensk dräkt af Axel Cedercreutz jr. "Ord och Bild" 1895 (6 blad)
143:8
1910
Anm. Höst. "Ord och Bild" 1909 (1 blad)
143:9
1913
Anm. Gammal tro och nya rön om drömmar. "Ord och Bild" 1913 (24 blad)
143:10
1910
Anm. Orientalisk musikkultur. "Ord och Bild" 1910 (18 blad, maskinskrivet)
143:11
1911 -- 1913
Anm. Fogdegården. [Tryckt] 1911 (ca 271 blad, handskrivet och tidningsurklipp, inbunden)
144
144:1
Anm. Far og søn. 1915 (92 blad, inbunden, handskrivet och tidningsurklipp)
145
145:1
Odaterat
Anm. [Ur] Halwylska palatset. Odaterat (9 blad)
145:2
1910
Anm. Stenbocksminnet och hvad det gifvit oss. "Ord och Bild" 1910 (37 blad)
145:3
1903
Anm. Theater-Revue fra Köbenhavn. "Ord och Bild" 1903 (4 blad)
145:4
Odaterat
Anm. Mellan ronderna: skådespel i en akt. Odaterat (43 blad, inbunden)
145:5
1908
Anm. En röst, en stjärna ur dödens djup. "Ord och Bild" 1908 (4 blad)
145:6
Odaterat
Anm. [Genmäle till Aftonbladet med tillägg av L.J. Hierta]. Odaterat (1 blad)
145:7
1897
Anm. En af de få. "Ord och Bild" 1897 (23 blad)
145:8
1908 -- 1910
Anm. Stockholms nuvarande rådhus. "Ord och Bild" 1908 (18 blad)
145:9
1913
Anm. Från Schahsewenzernas land. "Ord och Bild" 1913 (13 blad)
145:10
1898
Anm. Kjöbenhavns Frihamn. "Ord och Bild" 1898 (14 blad)
145:11
1914
Anm. Enslingen. "Ord och Bild" 1914 (2 blad)
145:12
Odaterat
Anm. [Högtidstal i svenska akademien på 100-års festen efter Gustaf III död]. Odaterat (5 blad, ofullständigt)
145:13
1907 -- 1913
Anm. Ett blad ur den svenska dramatikens historia. "Ord och Bild" 1907 (23 blad)
145:14
1909 -- 1910
Anm. Rubáiyat af Omar Khayyám, Edvard Fitz Geralds Tolkning i svensk dräkt. 1909, "Ord och Bild" 1910 (23 blad)
145:15
1909
Anm. Något om Spetsbergen. "Ord och Bild" 1909 (10 blad)
145:16
1913
Anm. Valborgsmässoelden. "Ord och Bild" 1913 (2 blad)
145:17
1897
Anm. Vilse. "Ord och Bild" 1897 (21 blad, häftad)
145:18
1899
Anm. Quelques souvenirs de l'ancienne ecole de Fontainebleau au musée de Stockholm. "Ord och Bild" 1899 (7 blad)
145:19
Odaterat
Anm. Öfverblick öfver nyare dansk målarekonst. Odaterat (27 blad)
145:20
1903
Anm. Ueberbrettl. "Ord och Bild" 1903 (15 blad)
145:21
1898
Anm. Les nouveax venus dans la litterature française. "Ord och Bild" 1898, (37 blad)
146
146:1
1914
Anm. Privatdetektiven Leo Carrings märkvärdiga upple-velser. II, Det nattliga äfventyret. Detektivroman. [Tryckt] 1914 (ca 321 blad, [av annan hand?], inbunden)
147
147:1
1907
Anm. Hvem var räddast? Ett romanminne af Walfrid Ek. "Ord och Bild" 1907 (17 blad)
147:2
1911
Anm. Den röde mursten. "Ord och Bild" 1911 (15 blad)
147:4
Odaterat
Anm. En afskrift af Nyboms mästerliga poem: Niagara. Odaterat (2 blad)
147:6
1914
Anm. Kellgrensporträtt. "Ord och Bild" 1914 (5 blad)
147:7
1903 -- 1914
Anm. Poem 1-3; I Venedig; Skymmning på färden; Vandring på färden; På vägen; Skalden. "Ord och Bild" 1903-1907 (8 blad, häftade)
147:8
1911
Anm. Claude Mellan - grafstickelns mästare. "Ord och Bild" 1911 (14 blad)
147:9
Odaterat
Anm. Mannen med de hvita ögonen! (med illustrationer). Odaterat (9 blad, inbunden)
147:10
1893 -- 1909
Anm. Hvarför? "Ord och Bild" 1893 (20 blad)
147:11
1894 -- 1914
Anm. Francois Coppeé. "Ord och Bild" 1894 (4 blad)
147:12
1896 -- 1903
Anm. Om Herr A. Tallbergs föredrag "Om den verkliga och den skenbara originaliteten inom vår moderna konst". 1896 (6 blad, häftad)
147:13
1910
Anm. Edvard III. "Ord och Bild" 1910 (26 blad)
148
148:1
1895 -- 1909
Anm. Karl Michael Bellman. "Ord och Bild" 1895 (9 blad)
148:2
Odaterat
Anm. [Dikt av Nietzche]. Odaterat (1 blad)
148:3
1912
Anm. Gustaf Upmark: Gustaf Vasas Hof. "Ord och Bild" 1912 (2 blad)
148:4
1911
Anm. Om...(efter R. Kipling). "Ord och Bild" 1911 (2 blad)
148:5
1905
Anm. Orsakerna till unionens upplösning. "Ord och Bild" 1905 (24 blad)
148:6
1897 -- 1898
Anm. Vallfärden till Kevlaar. 1896 (14 blad)
148:7
Odaterat
Anm. En legende [fra ?]. Odaterat (28 blad)
148:8
1889?
Anm. Stockholm - Göteborg. 1889 [?] (56 blad, inbunden)
148:9
1907
Anm. Fortsättning af artikeln Carl von Linné: Den långa arbetsdagen i Upsala. "Ord och bild" 1907 (13 blad)
148:10
1900 -- 1910
Anm. En "rolig bok" i Dickens Manér. "Ord och Bild" 1900 (9 blad)
148:11
1899
Anm. Ladugårdsgärdet. "Ord och Bild" 1899 (9 blad)
148:13
1896 -- 1898
Anm. 1897 års utställning. "Ord och bild" 1896 (20 blad)
148:14
1913
Anm. Under oljoträd (Lago di garda). "Ord och Bild" 1913 (2 blad, häftad)
148:15
1899 -- 1913
Anm. En sång. "Ord och Bild" 1898 (2 blad)
149
149:1
1905
Anm. Sven Adolf Hedin. "Ord och Bild" 1905 (22 blad)
149:2
1897 -- 1905
Anm. Den stora hafsormen. "Ord och Bild" 1897 (11 blad)
149:3
Odaterat
Anm. Enhörningen i africa. Odaterat (1 blad)
149:4
1912
Anm. A. U. Bååths diktning. "Ord och Bild" 1912 (21 blad)
149:5
Odaterat
Anm. Roman Legends of the Apostles St. Paul and St. Peter by Viktor Rydberg. Translated from the Swedish by Josef Fredbärj. Odaterat (73 blad)
149:6
1911
Anm. Der untergang der Anna Hollmann [med förord av Birger Mörner, av Gertrud Mörners hand, 1928]. [Tryckt] 1911 (215 blad, maskinskrivet och handskrivet, inbunden)
149:7
1913
Anm. Den medvetna. "Ord och Bild" 1913 (14 blad)
149:8
1906
Anm. Religionens nya ställning i Frankrike och statskyrkoidéen. "Ord och Bild" 1906 (17 blad)
149:9
1914
Anm. Magdalena Rudenschiöld. Historiskt skådespel i 4 akter. 1914 (82 blad, inbunden)
Anm. Se "Birger Mörners Fröding-samling".
150
150:1
1894 -- 1912
Anm. Näckrosen. "Ord och Bild" 1894 (4 blad, maskinskriven)
150:2
1906
Anm. Johannes V Jensen. "Ord och Bild" 1906 (29 blad)
150:3
1907 -- 1913
Anm. Ferdinand Fagerlin. "Ord och Bild" 1907 (32 blad)
150:4
1898
Anm. Bland språkets nässlor och kardborrar. "Ord och Bild" 1898 (65 blad)
150:5
1894 -- 1898
Anm. Lars Anders och Jan Anders och deras barn. 1894 (102 blad, inbunden)
150:6
1898
Anm. [John Ruskin:] Huru vi skola arbeta och hushålla. "Ord och Bild" 1898 (3 blad)
151
151:2
1913
Anm. Syster Dorotea. "Ord och Bild" 1913 (12 blad)
151:3
1894 -- 1914
Anm. En syn. "Ord och Bild" 1894 (44 blad, häftad)
151:4
1903
Anm. Babel och Bibel. "Ord och Bild" 1903 (27 blad, inbunden)
151:5
1904 -- 1906
Anm. Kirkegaardske Papier. "Ord och Bild" 1904
151:6
1893 -- 1912
Anm. Teater, Nils Personne. "Ord och Bild" 1893 (5 blad)
151:7
1911
Anm. Med döda solhvarf till hufvudgärd. "Ord och Bild" 1911 (2 blad)
151:9
1913 -- 1914
Anm. H. Bergson "Tiden och den fria viljan". "Ord och Bild" 1913 (2 blad)
152
152:1
1894 -- 1914
Anm. Från blodbadets stad. 1894 (10 blad)
152:2
1905
Anm. Harald Wieselgren. "Ord och Bild" 1905 (22 bild)
152:3
1899
Anm. En blick på den moderna teologien. "Ord och Bild" 1899 (31 blad)
152:4
1897 -- 1911
Anm. Gustaf III porträtterad af Sergel. "Ord och Bild" 1897 (14 blad)
152:5
1904 -- 1908
Anm. Före gryningen. af A. C. Swinburne. "Ord och Bild" 1904 (2 blad)
152:6
1884
Anm. [efter en Caldeson översättning?]. 1884 (1 blad)
152:7
1904
Anm. En Trubadur. "Ord och Bild" 1904 (10 blad)
152:8
1898 -- 1911
Anm. Ett besök i Münchens glypotek. "Ord och Bild" 1898 (16 blad)
152:9
1908 -- 1912
Anm. Salome. "Ord och Bild" 1908 (7 blad, häftad)
152:11
1905 -- 1909
Anm. Vid Gunnar Hazelius dödsläger. "Ord och Bild" 1905 (5 blad)
153
153:1
1895 -- 1910
Anm. En gammal historia. [Tryckt] 1895 (99 blad, inbunden)
153:2
1910
Anm. Från Weimar till Stockholm för hundra år sedan. "Ord och Bild" 1910 (39 blad)
154
154:1
1914
Anm. Klas Fåhraeus bostad på Lidingö. "Ord och Bild" 1914 (58 blad)
154:2
1901 -- 1910
Anm. Minnen av Ernst Ahlgren. "Ord och Bild" 1901 (18 blad, häftad)
154:3
1911
Anm. Oscar II. Den siste unionskonungen. "Ord och Bild" 1911 (10 blad, maskinskrivet)
154:4
Odaterat
Anm. [Fragment, utan titel]. Odaterat (2 blad)
154:5
1896 -- 1903
Anm. En sjösmäll. "Ord och Bild" 1896 (6 blad)
154:6
1884 -- 1893
Anm. Ingas Visa. (Ur "Bröllopet på Ulfåsa"). 1884 (1 blad)
154:7
1898 -- 1900
Anm. Syskon. Lustspel i 1 akt. "Ord och Bild" 1898 (18 blad)
154:8
1893 -- 1903
Anm. Tolstoi's nya bok "Le salut est en vous". "Ord och Bild" 1893 (14 blad)
155
155:2
1906
Anm. Leo Mechelin. "Ord och Bild" 1906 (38 blad)
155:3
Odaterat
Anm. Kaleidoskåp. [+ ett brev till C.B Mörner] Odaterat (3 blad, ej fullständig)
Anm. Se "Birger Mörners Heidenstam-samling".
155:5
1906
Anm. Minnesruna öfwer Alfred Wahlberg. "Ord och Bild" 1906 (5 blad)
155:6
1906
Anm. Fra Köbenhavns Musiklif. "Ord och Bild" 1906 (2 blad)
155:7
1912
Anm. En ung viking vid sin faders graf. "Ord och Bild" 1912 (1 blad)
155:8
1895 -- 1898
Anm. Emile Gebhart. På Petri stol. "Ord och Bild" 1895 (1 blad)
155:9
1907
Anm. Spanska teaterförhållanden. "Ord och Bild" 1907 (13 blad)
155:10
1905
Anm. Lafcadio Hearn. "Ord och Bild" 1905 (11 blad)
155:11
1913
Anm. Ludvig Fejlberg. "Ord och Bild" 1913 (10 blad)
155:12
1912
Anm. August Strindberg. "Ord och Bild" 1912 (1 blad)
155:13
1884 -- 1894
Anm. [Stamboksvers]. 1884 (1 blad)
155:14
1909
Anm. Leche, Wilhelm. "Ord och Bild" 1909 (5 blad)
155:16
1911
Anm. Kærlighed. "Ord och Bild" 1911 (14 blad)
155:17
1912
Anm. Johan Banér. "Ord och Bild" 1912 (16 blad)
155:18
1908 -- 1913
Anm. Biörkar i dans. "Ord och Bild" 1908 (1 blad)
156
156:2
1909
Anm. Atlantis; Aulis. "Ord och Bild" 1909 (2 blad)
156:3
1904
Anm. De Kellgrenska instituten i London. "Ord och Bild" 1904 (27 blad)
156:4
1909
Anm. Allfadershymn. "Ord och Bild" 1909 (1 blad)
156:5
1895 -- 1913
Anm. Ur Svatopluk Cech's:" I lindens skugga". Översättning från Böhmiskan. "Ord och Bild" 1895 (9 blad)
156:6
1905
Anm. Ravna. "Ord och Bild" 1905 (9 blad)
156:7
1914
Anm. Ungmor. "Ord och Bild" 1914 (2 blad)
156:8
1899 -- 1907
Anm. Federigos falk. "Ord och Bild" 1899 (17 blad
156:9
1898 -- 1914
Anm. Aftonljus; Efter nedgången sol; I natten. "Ord och Bild" 1901; 1898; 1905 (3 blad, häftad)
156:10
Odaterat
Anm. Om konsten att framsäga. Odaterat. (12 blad)
156:11
Odaterat
Anm. Carl Gustaf Hellqvist. Odaterat (1 blad)
156:12
Odaterat
Anm. Demaskering; Skaldebref till Spada; Vildblomma. Odaterat (7 blad, häftad)
156:13
1895 -- 1898
Anm. Musik. "Ord och Bild" 1895 (7 blad)
156:14
1904 -- 1910
Anm. Kaspar och Balthasar. "Ord och Bild" 1904 (34 blad)
156:15
1904 -- 1905
Anm. Ibsens "Brand" paa nationaltheatret i Kristania. "Ord och Bild" 1904 (12 blad)
156:16
1904
Anm. Ett problem i Krapotkins "Inbördes hjälp". "Ord och Bild" 1904 (6 blad)
157
157:1
Odaterat
Anm. Märgpudding. [recept] Odaterat (1 blad)
157:2
Odaterat
Anm. Krona eller Klave. Odaterat (9 blad)
157:3
1894 -- 1903
Anm. Drömd lycka. "Ord och Bild" 1894 (2 blad, inbunden)
157:4
Odaterat
Anm. En vårdröm. Odaterat (1 blad)
157:5
1895 -- 1914
Anm. Goethe. "Ord och Bild" 1895 (35 blad)
157:6
Odaterat
Anm. Udenlands. Odaterat (8 blad, inbunden)
157:7
1911
Anm. Lidt om barokkens sjæl. "Ord och Bild" 1911 (13 blad)
157:8
1909
Anm. Flickan från Antium. En grekisk orginalstaty från fjärde århundradet f. kr. "Ord och Bild" 1909 (7 blad)
157:9
1912
Anm. Madame Léonié Bernadini-Sjöstedt. "Ord och Bild" 1912 (1 blad, maskinskrivet)
157:10
1895 -- 1896
Anm. September. "Ord och bild" 1895 (2 blad)
157:11
1897 -- 1899
Anm. Olive Sehreiners diktning. "Ord och Bild" 1897 (8 blad)
158
158:2
Odaterat
Anm. Strykningsvisa. Odaterat (1 blad, häftad)
158:3
1899
Anm. Dr Barnardos hem. "Ord och Bild" 1899 (18 blad)
158:4
1904
Anm. Den nord-ariske race. "Ord och Bild" 1904 (6 blad)
158:5
1893
Anm. Pansarbåten Thule. "Ord och Bild" 1893 (4 blad)
158:6
1914
Anm. Rabindra Nath Tagore. "Ord och Bild" 1914 (17 blad)
158:7
1904
Anm. Malla Montgomery Silfverstolpe. "Ord och Bild" 1904 (1 blad)
158:8
1897
Anm. Om det danske kunstindustrimuseum. "Ord och Bild" 1897 (7 blad)
158:9
1904
Anm. Mutual Aid and progressive evolution. "Ord och Bild" 1904 (19 blad, maskinskrivet)
158:10
1897 -- 1912
Anm. Snyders taflor i Nationalmuseum. "Ord och Bild" 1897 (9 blad)
158:11
1913
Anm. Det öde huset. "Ord och Bild" 1913 (5 blad)
158:12
1905 -- 1906
Anm. Ett kvällsrim. "Ord och Bild" 1905 (1 blad)
159
159:1
1898 -- 1903
Anm. Ett besök i Sela Petra. "Ord och Bild" 1898 (42 blad)
159:2
1898
Anm. Upplysningar om Gammel-svenskby. "Ord och Bild" 1898 (13 blad)
159:3
1912
Anm. Carl Milles. "Ord och Bild" 1912 (24 blad)
159:5
1904 -- 1907
Anm. Betlehems barn. "Ord och Bild" 1904 (20 blad, inbunden)
159:6
1909
Anm. Rudolf Euckens filosofi. "Ord och Bild" 1909 (16 blad)
159:7
1912
Anm. Människa född... "Ord och Bild" 1912 (12 blad)
159:8
1906 -- 1912
Anm. Henrik Ibsen. "Ord och Bild" 1906 (30 blad)
160
160:1
1911
Anm. Russisk Folkevise. "Ord och Bild" 1911 (1 blad)
160:3
1900
Anm. [Det danska folket under 1864 års krig]. "Ord och Bild" 1900 (34 blad, häftad)
160:4
1908
Anm. Ett svenskt pantheon. "Ord och Bild" 1908 (6 blad)
160:6
1909
Anm. Studier i Stilens filosofi. "Ord och Bild" 1909 (55 blad)
161
161:1
1899
Anm. Rêverie. 1899 (1 blad)
161:3
1809
Anm. Eglé och Annette. Saga. [+ 2 brev på franska] 1809 (8 blad, inbunden)
161:4
1913
Anm. Intet uden roser. "Ord och Bild" 1913 (5 blad)
161:5
1900
Anm. Ett skulpturverk av Per Högberg. "Ord och Bild" 1900 (4 blad)
161:6
1910 -- 1912
Anm. Timgad och Lambesa. "Ord och Bild" 1910 (14 blad)
161:7
1898 -- 1905
Anm. Några blad från det gamla Medevi. "Ord och Bild" 1898 (13 blad)
161:8
1895 -- 1907
Anm. Dödsdansen; Brügge; Aforismer till en Bellmans karakteristik. "Ord och Bild" 1895, 1896 (11 blad, inbunden)
161:9
1900
Anm. Zolas nye Bog. "Ord och Bild" 1900 (11 blad)
161:10
1908
Anm. Nordtyska städer från automobil. [Översättning]. "Ord och Bild" 1908 (53 blad)
161:11
1894 -- 1896
Anm. Mitt fosterland. Efter Lermontov. "Ord och Bild" 1894 (1 blad)
161:12
1899 -- 1907
Anm. Två blad ur Dantes inferno. "Ord och Bild" 1899 (4 blad)
161:13
1913
Anm. Ur Gerhart Hauptmanns sagodrama "Den sjuka klockan". Brottstycken af första akten. "Ord och Bild" 1913 (10 blad)
161:14
Odaterat
Anm. Indian outfilled [?]. Odaterat (11 blad)
161:15
1867
Anm. [Julklappsvers]. Odaterat (1 blad)
161:16
1912
Anm. Benjamin Höijer. "Ord och Bild" 1912 (18 blad)
161:17
Odaterat
Anm. Sångaren. Odaterat (2 blad)
161:18
1913
Anm. Då en kyrka vandaliserats. "Ord och Bild" 1913 (14 blad)
161:19
1898 -- 1909
Anm. Själfhäfdelse och altruism. "Ord och Bild" 1898 (14 blad)
161:20
1904 -- 1906
Anm. Talis Qualis ungdomstid i Lund. "Ord och Bild" 1904 (39 blad)
162
162:1
1892 -- 1902
Anm. Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga. "Ord och Bild" 1892 (8 blad)
162:2
1911
Anm. Gamla svenska städer. "Ord och Bild" 1911 (7 blad)
162:3
1896
Anm. Kvinnofrågan i social belysning. "Ord och Bild" 1896 (10 blad)
162:4
1909
Anm. Mulai Hafids långa arm. "Ord och Bild" 1909 (7 blad)
162:5
1906
Anm. Ur kärlekens sång. "Ord och Bild" 1906 (2 blad)
162:6
1910
Anm. E.T.A. Hoffmann. "Ord och Bild" 1910 (17 blad, maskinskrivet)
162:7
1898 -- 1912
Anm. Hvem är hon? "Ord och Bild" 1898 (19 blad)
162:8
1893 -- 1914
Anm. Tystnad. "Ord och Bild" 1893 (1 blad)
162:9
Odaterat
Anm. Två verldar. Odaterat (1 blad)
162:10
1910 -- 1912
Anm. Nu lyser julens stjärna klart. 1910 (1 blad)
162:11
1907 -- 1913
Anm. Bergvandraren. "Ord och Bild" 1907 (5 blad)
162:12
1890 -- 1913
Anm. Lilla professorskan. [1890-1891?] (76 blad, inbunden)
163
163:1
1912
Anm. Svensk idrott. "Ord och Bild" 1912 (11 blad)
163:2
1896
Anm. En sommarvandring i Östergötland. "Ord och Bild" 1896 (15 blad)
163:3
1899
Anm. Mari Mihi: Dagsländor. "Ord och Bild" 1899 (3 blad)
163:4
1907 -- 1915
Anm. De fattiges död. af Carles Baudelaire. "Ord och Bild" 1907 (2 blad, häftad)
163:5
1904
Anm. Ur "Haugtussa" af Arne Garborg. "Ord och Bild" 1904 (23 blad)
163:6
1905 -- 1909
Anm. Nietzsche och romantiken. "Ord och Bild" 1905 (22 blad)
163:8
Odaterat
Anm. Viggo Hørup. Odaterat (4 blad, häftad)
163:9
1895
Anm. Marsalk och Madame "Sans-Gêne". "Ord och Bild 1895 (33 blad)
163:10
1894
Anm. En sommardag i Lappmarken. "Ord och Bild" 1894 (5 blad)
163:11
1893
Anm. Vid Breitenfeld. Dramatisk episod i en akt. 1893 (1 blad, titelsida + personförteckningar)
163:12
1902 -- 1904
Anm. Den ökenvises sång. "Ord och Bild" 1902 (26 blad, häftad)
163:13
1899
Anm. Brukarens sånger. "Ord och Bild" 1899 (7 blad)
163:14
1909
Anm. Vad man förr i världen tänkte om teaterns nytta. "Ord och Bild" 1909 (8 blad)
163:15
1901 -- 1905
Anm. Fransk billedhuggerkunst i Ny Carlsbergs glyptotek. "Ord och Bild" 1901 (41 blad, häftad)
163:16
Odaterat
Anm. Fruarna som inte ville gå på bal. Odaterat (14 blad)
163:17
1883 -- 1900
Anm. Furstinnan Gogol. Skådespel i 5 akter. [Tryckt] 1883 (95 blad)
164
164:1
1896 -- 1897
Anm. Gamla Ådalen. "Ord och Bild" 1896 (13 blad)
164:2
1904
Anm. Interiörer från Gustaf IV Adolfs tid. Ur samtida nateckningar af Malla Montgoméry. [av annan hand] "Ord och Bild" 1904 (14 blad)
164:3
1894
Anm. Frihet. "Ord och Bild" 1894 (1 blad)
164:4
1895 -- 1912
Anm. Journal des Goncourts. "Ord och Bild" 1895 (5 blad)
164:5
1913
Anm. Melozzo da Forli. "Ord och Bild" 1913 (29 blad)
164:6
1894
Anm. Språkrim. "Ord och Bild" 1894 (24 blad)
164:7
1903 -- 1913
Anm. Nietzsche och det nittonde århundradet. "Ord och Bild" 1903 (12 blad)
164:8
1898 -- 1912
Anm. Karl August Tavaststjerna. "Ord och Bild" 1898 (9 blad)
164:9
Odaterat
Anm. De gamle. Odaterat (8 blad)
164:10
1905 -- 1909
Anm. Knut Hamsun. "Ord och Bild" 1905 (31 blad)
164:11
1895
Anm. Lidt om Japans Keiser Mutsu Hito Jenno. "Ord och Bild" 1895 (4 blad)
164:12
1905
Anm. Ansigt til ansigt. "Ord och Bild" 1905 (7 blad, häftad)
164:13
1896
Anm. Kaiser Kuangsü: eine Biographie. 1896 (19 blad)
164:14
1906
Anm. Rembrandt. [Auktoriserad översättning] "Ord och Bild" 1906 (26 blad)
164:15
1827 -- 1829
Anm. D. 10 april 1826. [Vers] (1 blad)
164:16
1907
Anm. Notturno. Efter Richard Dehmel. "Ord och Bild" 1907 (4 blad)
164:17
1912
Anm. Vilhelm Ekelund. "Ord och Bild" 1912 (36 blad)
164:18
1907 -- 1908
Anm. Striden om en kvast. "Ord och Bild" 1907 (7 blad)
164:19
1914
Anm. Något om Oxford och dess historia. "Ord och Bild" 1914 (
165
1893 -- 1916
165:2
1909
Anm. Sven Hedin och hans senaste resa. "Ord och Bild" 1909 (16 blad)
165:3
1913
Anm. Vi och våra blommor. En bok om prydnadsväxterna inne och ute av C. A. M. Lindman. "Ord och bild" 1913 (7 blad)
165:4
1906 -- 1914
Anm. Från eldens och isens land. "Ord och bild" 1906 (24 blad)
165:5
1898 -- 1913
Anm. Constantin Meunier. "Ord och Bild" 1898 (14 blad)
165:6
Odaterat
Anm. Hos Hjärnes på Högebo bruk. Odaterat (18 blad)
165:7
1895
Anm. Tea. Skiss till en skiss. 1895 (6 blad, häftad)
165:8
1910
Anm. Ansiktet. "Ord och Bild" 1910 (24 blad)
165:9
1897
Anm. Något om våra förnamn. "Ord och Bild" 1897 (5 blad)
165:10
1916
Anm. Heidenstam och hans nya dikter. 1916 (14 blad, även ett brev från författaren till Birger Mörner angående manuskriptet)
165:11
1893 -- 1900
Anm. Ur epilog vid jubelfestpromotionerna i Upsala Domkyrka den 6 september 1877. "Ord och Bild" 1893 (1 blad)
165:12
1894 -- 1909
Anm. Emil Sjögren som viskompositör. "Ord och Bild" 1894 (18 blad)
165:13
Odaterat
Anm. Från saknande klasskamrater i Westerås. [Vers till en begravningskrans]. Odaterat (1 blad)
165:14
1911
Anm. Jean-Baptiste Dubos. "Ord och Bild" 1911 (16 blad)
165:15
1911
Anm. Jonas Alströmer. "Ord och Bild" 1911 (20 blad)
166
166:1
1911
Anm. Gustaf Frödings diktning. En öfverblick. "Ord och Bild" 1911 (13 blad)
166:2
1905
Anm. Ett tjugonde seklets universitet. "Ord och Bild" 1905 (30 blad)
166:3
1899 -- 1911
Anm. Till Canidia. "Ord och Bild" 1899 (2 blad, häftad)
166:4
1909
Anm. Otto Salomon och Nääs. "Ord och Bild" 1909 (32 blad)
166:5
1899
Anm. Gamla svenska kistbref. "Ord och Bild" 1899 (10 blad)
166:6
Odaterat
Anm. Korpral Hurtig och ormen. Landsmålshistoria. Odaterat (2 blad)
166:7
1897
Anm. I Österled. "Ord och Bild" 1897 (14 blad)
166:8
1899
Anm. Sandro Botticelli. "Ord och Bild" 1899 (7 blad)
166:9
1897
Anm. Mater Dolorosa. [tryckt] 1897 (116 blad, inbunden)
166:10
1899 -- 1914
Anm. Auguste Rodin. "Ord och Bild" 1899 (13 blad)
166:11
1820 -- 1832
Anm. [Anteckningar om Stockholms-besök] 1820 (2 blad)
166:12
1907 -- 1913
Anm. Nibelungens ring och dess första framförande i Sverige. "Ord och Bild" 1907 (11 blad)
166:13
Odaterat
Anm. Nils Adolf Ekenman af Ekenstam. Odaterat (11 blad)
166:14
1899 -- 1907
Anm. Ur en märklig kvinnas lif. "Ord och Bild" 1899 (32 blad)
166:15
1911
Anm. En oplysning om Alliansceforhandlingerne i 1856-57. "Ord och Bild" 1911 (3 blad)
166:16
Odaterat
Anm. To gange mödt. En beretning. Odaterat (5 blad, häftad)
166:17
1896
Anm. Mr Edouard Rod. "Ord och Bild" 1896 (12 blad)
167
167:1
Odaterat
Anm. Lagi-Lagi. En skizz från polynesien. Odaterat (57 blad)
168
168:1
1907 -- 1914
Anm. Nietzsche: Vandraren; Hösten. [Översättning]. "Ord och Bild" 1907 (2 blad)
168:2
1914
Anm. Ur "Det stora testamentet" av Francais Villan. "Ord och Bild" 1914 (8 blad)
168:3
Odaterat
Anm. Ein Österreicher als Maorihäuptling. Odaterat (4 blad, maskinskrivet)
168:4
1897 -- 1898
Anm. Kristina Nilsson. "Ord och Bild" 1897 (3 blad)
168:5
1898
Anm. Wid Karl A. Tavaststjernas graf. 1898 (1 blad)
168:7
1900 -- 1901
Anm. I snön. "Ord och Bild" 1900 (16 blad)
168:8
Odaterat
Anm. Vår; Sommar; Höst; Vinter. Odaterat (1 blad)
168:9
Anm. Min moder och döden. 1897 (1 blad)
168:10
1904 -- 1913
Anm. Drottning Kristinas porträtt. "Ord och Bild" 1904 (8 blad)
168:11
1898 -- 1913
Anm. Ur en diktares lif. Dikter af G.A Bequer. "Ord och Bild" 1898 (11 blad)
168:12
Odaterat
Anm. En vändpunkt. Odaterat (11 blad)
168:13
1908 -- 1914
Anm. Hans Hildebrand och den svenska medeltidskonsten. "Ord och Bild" 1908 (11 blad)
168:14
1911
Anm. Ett nytt arbete i svensk konsthistoria: August Hahr, Willem Boy. "Ord och Bild" 1911 (10 blad)
168:15
1916
Anm. Hafva offerplatserna vid Gråträsk, Rantasjaure och Unna Saiwa uteslutande använts af lappar? 1916 (20 blad)
169
169:1
1910
Anm. Fersenska mordet. "Ord och Bild" 1910 (20 blad)
169:2
1903
Anm. Svensk litteratur i Holland. "Ord och Bild" 1903 (19 blad)
169:3
1893 -- 1912
Anm. Med fågelfängare. "Ord och Bild" 1893 (11 blad)
169:4
1896 -- 1906
Anm. Paul Verlaine. "Ord och Bild" 1896 (17 blad)
169:5
1905
Anm. De gules sång. "Ord och Bild" 1905 (2 blad)
169:6
1899
Anm. "Dynastien" Almlöf. "Ord och Bild" 1899 (8 blad)
169:7
1893
Anm. I halfslummern. [Utskrivet av annan hand?]. "Ord och Bild" 1893 (8 blad)
169:8
1906
Anm. Några ord med anledning af statsbanornas femtioårs-jubileum. "Ord och Bild" 1906 (11 blad)
169:9
1865
Anm. (Utkast till lefvnadsteckning öfver B von Beskow) [B. Mörners anteckning]. 1865 (7 blad, häftad)
169:10
1914
Anm. En vårens visa. "Ord och Bild" 1914 (2 blad)
169:11
1908
Anm. Den Åländska ögruppen. "Ord och Bild" 1908 (16 blad)
169:12
1896
Anm. Los Pintores españoles en la Exposición de Suecia y Norwega. "Ord och Bild" 1896 (
169:13
1893
Anm. När djuren välja konung. "Ord och Bild" 1893 (4 blad)
169:14
Odaterat
Anm. Musiksällskapet harmonie. Odaterat (5 blad)
169:15
Odaterat
Anm. Praktbyggnaderna på Akropolis i Athen. En öfversikt af deras byggnadshistoria; Fredrik Ferdinand Carlsson F.d. statsråd; Huru Siegfried vardt förrådd. Odaterat (11 blad; 1 blad; 3 blad, inbunden)
170
170:1
1899
Anm. Kjöbenhavns nye Raadhus. "Ord och Bild" 1899 (14 blad)
170:2
1904 -- 1906
Anm. Edvard Grieg. "Ord och Bild" 1904 (21 blad)
170:3
1896
Anm. Capriminnen. "Ord och Bild" 1896 (34 blad, häftad)
170:5
1908
Anm. Skydd för den svänska naturen. "Ord och Bild" 1908 (18 blad)
170:6
Odaterat
Anm. The Dutchman's House. Odaterat (64 blad)
170:7
1911
Anm. Beth Chajim. "Ord och Bild" 1911 (21 blad, ofullständigt)
170:8
1912
Anm. Sången om folkets drömmare. "Ord och Bild" 1912 (2 blad)
170:9
1901 -- 1913
Anm. Arnold Böcklin. "Ord och Bild" 1901 (27 blad)
170:10
1906 -- 1911
Anm. Bröllopsdagen. "Ord och Bild" 1906 (13 blad, häftad)
170:11
1907
Anm. Emalj och miniatyrmålaren Pierre Signae. "Ord och Bild" 1907 (5 blad)
170:12
1898
Anm. Victor Hartman. "Ord och Bild" 1898 (2 blad)
170:13
1896
Anm. Idealet. "Ord och Bild" 1896 (1 blad)
170:14
1907
Anm. Edward Grieg. Några erinringar. "Ord och Bild" 1907 (2 blad)
170:15
1884
Anm. [Ur "Ökensyn", 1 vers] 1884 (1 blad)
170:16
1910 -- 1912
Anm. Förfädrens Stockholm. En vädjan till 1900-talets Stockholmare. "Ord och Bild" 1910 (10 blad)
170:17
1862
Anm. Uppgift i chronologisk ordning, på mina utgivna arbeten. 1862 (1 blad)
170:18
1901
Anm. Georg Nordensvan. "Ord och Bild" 1901 (26 blad)
170:19
1895 -- 1913
Anm. Horisonter. "Ord och Bild" 1895 (19 blad)
171
171:1
1904
Anm. Det ryska förvisningsväsendet och straffångarna i Sibirien. "Ord och Bild" 1904 (26 blad)
171:2
Odaterat
Anm. Den döendes brudsång. Odaterat (1 blad)
171:3
1896
Anm. Gustaf Eriksson Vasa. "Ord och Bild" 1896 (17 blad)
171:4
1905
Anm. Friedrich von Schiller. "Ord och Bild" 1905 (13 blad)
171:5
Odaterat
Anm. Den väcktes suck. Odaterat (1 blad, häftad)
171:6
1818
Anm. [Ur Chr. Stenhammars papper] 1818 (1 blad)
171:7
1790
Anm. Minnesbok för andra och för mig sjelf. 1790 (89 blad, inbunden)
172
172:2
Odaterat
Anm. September [?] 1850. Odaterat (1 blad, häftad)
172:3
Odaterat
Anm. Våren (Rückert). Odaterat (1 blad, häftad)
172:4
1904
Anm. Albert Edelfelt. Ett konstnärsjubileum. "Ord och Bild" 1904 (29 blad)
Anm. Se "Birger Mörners Strindberg-samling".
172:5
1865
Anm. Stora namn. Till Octavia Carlén i april 1865. 1865 (1 blad)
172:6
1913
Anm. Portarna och andra dekorativa skulpturer för Saltsjöbadens kyrka af Carl Milles. "Ord och Bild" 1913 (21 blad)
172:7
1909
Anm. Vilse på fjällen. "Ord och Bild" 1909 (8 blad)
172:8
1911
Anm. Oscar Patrik Sturzen-Becker. Hans lif och gärning. "Ord och Bild" 1911 (15 blad)
172:9
1898
Anm. Bland krimska tataner. Två blad ur min dagbok. "Ord och Bild" 1898 (11 blad)
172:10
Odaterat
Anm. Hj Lindeberg: Prinsen af Wasa, hans lefnad och samtid. Minnesanteckning. Odaterat (8 blad)
172:11
1909 -- 1913
Anm. Profeten talade. "Ord och Bild" 1909 (1 blad)
172:12
1905
Anm. Hur representationsreformen genomfördes. "Ord och Bild" 1905 (3 blad)
172:13
Odaterat
Anm. I flyttningen. Odaterat (10 blad, maskinskrivet)
172:14
1908
Anm. Den lustiga sorgen. En erinring. "Ord och Bild" 1908 (7 blad)
172:15
1905 -- 1913
Anm. Johan Mortensen: Från Aftonbladet till Röda Rummet. "Ord och Bild" 1905 (6 blad)
172:16
1893 -- 1900
Anm. I vildmarker. "Ord och Bild" 1893 (1 blad)
173
173:1
1893 -- 1913
Anm. Arne Garborg. "Ord och Bild" 1893 (12 blad)
175
175:1
1896 -- 1905
Anm. Efter Tsardagarne i Paris. "Ord och Bild" 1896 (14 blad, häftad)
175:2
Odaterat
Anm. Från Runebergs värld. Odaterat (24 blad)
175:3
Odaterat
Anm. Mathilda Roos: Skepp som förgås i stormen. Odaterat (3 blad)
175:4
1897
Anm. Ett besök på tempelplatsen: Jerusalem. "Ord och Bild" 1897 (28 blad)
175:5
1913
Anm. Något om familjenamnen hos svenska romanhjältar. "Ord och Bild" 1913 (24 blad)
175:6
1893
Anm. Uppror. "Ord och Bild" 1893 (1 blad, häftad)
175:8
1905
Anm. Vår. "Ord och Bild" 1905
175:9
1910
Anm. Joseph Kainz. "Ord och Bild" 1910 (4 blad)
175:10
1893
Anm. Oktoberstämning. "Ord och Bild" 1893 (2 blad)
175:11
1900
Anm. Från höga berg af Friedrich Nietzsche. "Ord och Bild" 1900 (2 blad)
175:12
1907
Anm. Edvard Munch. Et foredrag. "Ord och Bild" 1907 (44 blad, häftad)
175:13
1907 -- 1912
Anm. En kammarsven. "Ord och Bild" 1907 (2 blad)
175:14
1913
Anm. Några verk af Ingeborg Wettergren. "Ord och Bild" 1913 (10 blad)
175:15
1904
Anm. Kah Teli. "Ord och Bild" 1904 [i "Ord och BIld" står Mildred Thorburn som författare]. (21 blad)
175:16
1903
Anm. Færöerne i vore dage. "Ord och Bild" 1903 (25 blad)
175:17
1895
Anm. Unga hjeltar; Ej Allena. "Ord och Bild" 1895, Odaterat (3 blad, häftade)
175:19
1905
Anm. Uttrycken för smärta och sorg i konsten I och II. "Ord och Bild" 1905 (49 blad)
175:20
1895
Anm. Kejsar Wilhelms-kanalen. "Ord och Bild" 1895 (3 blad)
176
176:1
1916
Anm. En sannsaga. 1916 (7 blad, maskinskrivet med ändringar av Birger Mörner och förf.)
177
177:2
1902 -- 1914
Anm. Under piskan. "Ord och Bild" 1904 (12 blad)
177:3
1908 -- 1911
Anm. Utställningsbyggnaderna på Djurgården. "Ord och Bild" 1909 (7 blad)
178
178:2
1899 -- 1911
Anm. Flyktiga intryck från södern i tre dagar i Kabylien. "Ord och Bild" 1899 (15 blad)
178:3
1893 -- 1909
Anm. Amerikanskt sällskapslif. "Ord och Bild" 1893 (17 blad)
178:4
Odaterat
Anm. Caruso. Odaterat (14 blad)
178:6
1905 -- 1911
Anm. Sophie Eklan: Konungen. "Ord och Bild" 1905
178:7
1893 -- 1896
Anm. Sonnet bohémien. 1893[?] (1 blad)
178:8
1831 -- 1832
Anm. [Stamboksversar, den ena av annan författare?]. 1831, 1832 (1 blad)
178:9
1905 -- 1906
Anm. Gustaf III i memoarernas belysning. "Ord och Bild" 1905 (26 blad, häftad)
178:10
1897 -- 1908
Anm. Christopher Jacob Boström. "Ord och Bild" 1897 (19 blad)
179
179:1
1899 -- 1908
Anm. Från Viktor Rydbergs diktarverkstad. "Ord och Bild" 1899 (7 blad)
179:2
Odaterat
Anm. Falu koppargruva förr och nu. Odaterat (29 blad)
179:3
Odaterat
Anm. [Fragment av en "juvenal"]. Odaterat (1 blad)
179:4
1896
Anm. I den dejlig Lundegords Have. Ett stycke af Johan Monrads Auto-biografi. "Ord och Bild" 1896 (26 blad)
179:5
1899 -- 1912
Anm. I ett belägradt land. "Ord och Bild" 1899 (15 blad)
179:6
1912 -- 1913
Anm. Herman Bang och de stora skådespelarna. "Ord och Bild" 1912 (9 blad)
179:7
Odaterat
Anm. Till en ung flicka. Odaterat (1 blad, häftad)
179:8
1903 -- 1912
Anm. Prinsen af vintervälde. "Ord och Bild" 1903 (2 blad)
179:9
1875
Anm. Wid Nini Cadiers graf den 7 januari 1875. 1875 (4 blad)
179:10
1912
Anm. M. och M:me de Staël. "Ord och Bild" 1912 (15 blad)
179:12
Odaterat
Anm. Victor Hugo: Hänryckning. Odaterat (1 blad)
179:13
1896
Anm. Eleusis och de eleusinska mysterierna. "Ord och Bild" 1896 (18 blad)
180
180:1
1898 -- 1899
Anm. Bergen og Bergenudstillningen. "Ord och Bild" 1898 (13 blad)
180:2
1893 -- 1904
Anm. Vincent Stoltenberg-Lerche. "Ord och Bild" 1893 (5 blad)
180:3
1910
Anm. Caspar Hauser. "Ord och Bild" 1910 (54 blad)
180:4
1899
Anm. Gaius Valerius Catullus. "Ord och Bild" 1899 (5 blad)
180:5
1896
Anm. Växtlifvet i folkets tro och diktning. "Ord och Bild" 1896 (8 blad, häftad)
180:7
1911
Anm. Om moderna bangårdsanläggningar. "Ord och Bild" 1911 (24 blad)
180:8
1913
Anm. Balkankriget. "Ord och Bild" 1913 (21 blad)
180:9
1895
Anm. Vad vi beundra i Dantes komedi. "Ord och Bild" 1895 (39 blad)
180:10
1894
Anm. Kvaddan. "Ord och Bild" 1894 (8 blad, häftad)
180:11
1905 -- 1913
Anm. Gustaf Ljunggren. "Ord och Bild" 1905 (23 blad)
180:12
Odaterat
Anm. Sveriges flotta under konung Oscar II. Odaterat (7 blad)
182
182:1
1898 -- 1914
Anm. Kunstbladet. "Ord och Bild" 1898 (3 blad)
182:2
1913
Anm. Den blå vingen. "Ord och Bild" 1913 (22 blad, häftad)
182:3
1909 -- 1911
Anm. Lucretias tårar. "Ord och Bild" 1909 (19 blad)
182:4
1911
Anm. Döderhultarn och hans konst. "Ord och Bild" 1911 (59 blad)
182:5
1914
Anm. Minchen Herzlieb. "ord och Bild" 1914 (43 blad)
183
183:1
1913
Anm. [Samtliga handlingar rörande Bibliographiska antecknigar om August Strindberg. Forskning, materialsamling, förläggning, tryckning med mera]. [Tryckt] 1913 (två mappar, maskinskrivet och handskrivet)
183:2
1907
Anm. Om Nubierna. "Ord och Bild" 1907 (6 blad)
183:3
Odaterat
Anm. Om Kanada [?]. Odaterat (1 blad, fragment)
183:4
1896 -- 1897
Anm. Fridtjof Nansen. "Ord och Bild" 1896 (16 blad)
183:5
1900
Anm. På jägarstråt. Humoresk från Lappland. "Ord och Bild" 1900 (7 blad)
184
184:1
1914
Anm. Maran. 1914 (113 blad, inbunden)
184:2
Odaterat
Anm. När man var ung och student. Odaterat (19 blad)
184:3
Odaterat
Anm. Trondhjems domkirke. Odaterat (13 blad)
184:4
1909
Anm. Fornattisk skulptur. "Ord och Bild" 1909 (11 blad)
184:5
1905
Anm. Döden. [Oscar Block]. "Ord och Bild" 1905 (8 blad)
184:6
Odaterat
Anm. Min landtmäteritid. Odaterat (7 blad, inbunden)
184:7
1900
Anm. När man tar Italien på bicycle. "Ord och Bild" 1900 (19 blad)
184:8
1911
Anm. Olaf Paulsen. "Ord och Bild" 1911 (12 blad)
184:10
1902 -- 1913
Anm. Af ljus är du kommen. "Ord och Bild" 1902 (1 blad)
184:11
1914
Anm. Gustaf Vasas förlorade triumftaflor på Gripsholms slott. "Ord och Bild" 1914 (16 blad)
185
185:1
1873 -- 1930
Anm. Hvad är en Notarie? 1873 (2 blad)
185:2
Odaterat
Anm. Min längtan. Odaterat (1 blad)
185:3
ca 1900 -- 1909
Anm. [Utan titel]. Odaterat (2 blad)
185:4
Odaterat
Anm. Fragebogen. Odaterat (3 blad, maskinskrivet)
Anm. [Böckerna är registrerade i Libris. Sorterade efter brevavsändare, uppställda efter författare eller huvuduppslag i arkivet.]
1885
Anm. Boktitel: M.J. Crusenstolpe
Odaterat
Anm. Boktitel: Sveriges modernaste diktare. Carl Jonas Ludvig Almqvist.
1926
Anm. Boktitel: Acta oelandica 1, Den kungliga Djurgårds-inrättningen på Öland
1878
Anm. Boktitel: Johan Georg Arsenius minnesanteckningar Kulturbilder från 1800-talet
1836
Anm. Boktitel: Amalia von Helvigs bref till Atterbom
1884
Anm. Boktitel: Richard Bergh. En studie.
Odaterat
Anm. Boktitel: Piazza del Popolo
1864
Anm. Boktitel: Per Henrik Malmsten
1818
Anm. Boktitel: Anteckningar av Grefve Magnus Björnstjerna
1858
Anm. Boktitel: August Blanche
Odaterat
Anm. Boktitel: Spridda blad
1927
Anm. Boktitel: Gerhard Bonnier 1778-1862
1864
Anm. Boktitel: Fredrika Bremer sjelf-biografiska anteckningar, bref och efterlemnande skrifter
1844
Anm. Boktitel: Fredrika Bremer
1864
Anm. Boktitel: J.C. Bring
1816
Anm. Boktitel: Brinkman och Tegnér
1897
Anm. Boktitel: Samlade skrifter, anteckningar och brev
1926
Anm. Boktitel: Erik Johan Stagnelius
1920-tal
Anm. Boktitel: Hugskott
1897?
Anm. Boktitel: Ströftåg och funderingar
1925
Anm. Boktitel: I Bergslagen för femtio år sedan
1783
Anm. Boktitel: Gustav Philip Creutz
1702
Anm. Boktitel: Erik Dahlberghs dagbok (1625-1699)
1886
Anm. Boktitel: Erik Johan Stagnelius
1899
Anm. Boktitel: Ur Albert Edelfelts brev. [2], Resor och intryck.
1925
Anm. Boktitel: Alexandra Edelfelt: En levnadsteckning byggd på traditioner, minnen och brev
1770
Anm. Boktitel: Ur rokokons liv
1889
Anm. Boktitel: Eugen. Målningar akvareller, teckningar
1921
Anm. Boktitel: August Strindberg i blå tornet
1921
Anm. Boktitel: Axel von Fersens dagbok
1911
Anm. Boktitel: Vid sjuttio år.
1923
Anm. Boktitel: Skeppsbroadeln
1912
Anm. Boktitel: Jörn Uhl
1898
Anm. Boktitel: Gustaf Fröding
Odaterat
Anm. Boktitel: Frödingsminnen
Odaterat
Anm. Boktitel: Gustaf Fröding. Brev.
Odaterat
Anm. Boktitel: Geijer i England 1809-1810.
1923
Anm. Boktitel: Slagna till slantar.
1859
Anm. Boktitel: Ur Henning Hamiltons brefsamling.
1893
Anm. Boktitel: Livet Ivold.
1891
Anm. Boktitel: Livet Ivold.
1891
Anm. Boktitel: Artur Hazelius, en levnadsbeskrivning.
Odaterat
Anm. Boktitel: Fyra tal.
Odaterat
Anm. Boktitel: Valda dikter.
Odaterat
Anm. Boktitel: Mina Samtida (Ur minnet och dagboken om Mina Samtida personer och händelser efter 1815).
1927
Anm. Boktitel: Minnen och tidsbilder 1.
1767
Anm. Boktitel: Johan Wellander
1895
Anm. Boktitel: Adolf Hedin hemma hos sig.
1928
Anm. Boktitel: De nio fakirernas harem.
1886
Anm. Boktitel: Mitt livs minnen (andra delen).
1908
Anm. Boktitel: Reflexioner för dagen.
1895
Anm. Boktitel: Bruno Liljefors. En studie.
Odaterat
Anm. Boktitel: Främling. Boken från Konstantinopel.
1896
Anm. Boktitel: Från flydda tider.
1836
Anm. Boktitel: Pehr Henrik Ling.
1823
Anm. Boktitel: Clas Livijn en studie.
1889
Anm. Boktitel: Om Engelbrekt, Erik Puke och Karl Knutsson som blef kung.
1875
Anm. Boktitel: Egron Lundgren.
1872
Anm. Boktitel: Ur Egron Lundgrens bref till hemmet.
1886
Anm. Boktitel: Johan August Malmström 1829-1901.
1890-tal
Anm. Boktitel: Johan August Malmström 1829-1901.
1899
Anm. Boktitel: Leo Mechelin.
1921
Anm. Boktitel: Salomos dom, skådespel i tre akter.
Odaterat
Anm. Boktitel: Ensam.
Odaterat
Anm. Boktitel: Om den rätta betydelsen af ordet bildning (aftryck ur Förr och Nu. Sep 1879)
1925
Anm. Boktitel: Recensioner och reflextioner 1924-1925.
1918
Anm. Boktitel: Toner från vindskammaren, vers och prosa av vik i bo.
1865
Anm. Boktitel: Sven Nilsson, minnesteckning.
1927
Anm. Boktitel: Axel Rappe.
1892
Anm. Boktitel: Reinhold Norstedt.
1924
Anm. Boktitel: Det nya Kina. Förra delen.
1793
Anm. Boktitel: Lewenhauptska arkivet på Sjöholm, första delen.
1923
Anm. Boktitel: Drottningen av Mesopotamien.
1896
Anm. Boktitel: Johan Ludvig Runeberg hans lif och hans diktning del 1.
Odaterat
Anm. Boktitel: Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg).
1921
Anm. Boktitel: Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg).
1922
Anm. Boktitel: Maria Aurora von Königsmarck.
Odaterat
Anm. Boktitel: Ärkebiskop Henrik Reuterdahls Memoarer.
1920
Anm. Boktitel: Georg von Rosens konst.
1855
Anm. Boktitel: Johan Ludvig Runeberg hans lif och hans diktning del 2.
1924
Anm. Boktitel: Mudras.
1888
Anm. Boktitel: Vid pulpeten N:r 14.
1928
Anm. Boktitel: Till Robinsson-ön och världens ände.
1924
Anm. Boktitel: Högsal och örtagård.
1920
Anm. Boktitel: Sverige under år 1674.
1921
Anm. Boktitel: Jungfru Lotta och Mamsell Jeanette Grefvinnans betrodda.
1920
Anm. Boktitel: Goethes Faust.
1925
Anm. Boktitel: Ti Ri Ti Ri.
1921
Anm. Boktitel: Johan Ludvig Runeberg hans lif och hans diktning del 3.
1879
Anm. Boktitel: Ernst Ahlgren, (Victoria Benedictsson) några biografiska meddelanden.
Odaterat
Anm. Boktitel: Dikter 1900-1925.
1921
Anm. Boktitel: Barndomsminnen från Stad och land 1853-1870.
1894
Anm. Boktitel: Ernst Josephsson. En minnesteckning. Förra delen 1851-1879.
1894
Anm. Boktitel: Zorn. Hans barndom ungdom och studieår.
1914
Anm. Boktitel: Zorn. Hans barndom ungdom och studieår.
1896
Anm. Boktitel: Anders Zorn. Ungdomstiden 1860-1893.
Odaterat
Anm. Boktitel: Festskrift till Erik Åkerlund, femtioårs-dagen den 9 augusti 1927.
1927
Anm. Boktitel: Östgöta gille i Örebro.
1926
Anm. Boktitel: Folklivsberättelser.
1876
Anm. Boktitel: Per Henrik Malmsten.
1877
Anm. Boktitel: Johan Georg Arsenius minnesanteckningar Kulturbilder från 1800-talet.
1886
Anm. Boktitel: Aus meinem leben.
1905
Anm. Boktitel: Adventure.
1906
Anm. Boktitel: I Kikaren. Minnen och anteckningar.
1909
Anm. Boktitel: Dage og nætter blandt kunstnere.
1913
Anm. Boktitel: Aráfis tropiska år.
1915
Anm. Boktitel: Katalog öfver Lavrin Arkivets samlingar.
1916
Anm. Boktitel: Aus meiner schublade.
Odaterat
Anm. Boktitel: Carl Snoilsky och hans vänner del I.
[Affisch och 2 fotografier]
1888
Anm. Boktitel: Juda.
[Inbjudan till Vigsel]
1899
Anm. Boktitel: Den allvarsamma leken.
[tackkort]
1914
Anm. Boktitel: Lyran.
[kuponger]
1921 -- 1922
Anm. Boktitel: Der Harz.
[Matsedel]
Odaterat
Anm. Boktitel: Åt Häcklefjäll.
[torkad växt]
Odaterat
Anm. Boktitel: Anteckningar om svenska och finska fanor och standar under konungarne Karl X Gustaf och Karl XI intill 1686.
[Bild]
Odaterat
Anm. Boktitel: A naturalist in Tasmania.
[Bild och dedikation]
Odaterat
Anm. Boktitel: Gertrud.
[Tyska broschyrer, 2 st]
Odaterat
Anm. Boktitel: Von Spaniens Alter Baukunst.
[tidningsutlåtande]
1888
Anm. Boktitel: Allerhöchs Plaisir, ein baroc interieur.
[tidningsurklipp]
1898
Anm. Boktitel: Finska vikens hemlighet.
[tidningsurklipp]
1907
Anm. Boktitel: Real-Lexikon der Kunstgewerbe.
[tidningsurklipp]
1921
Anm. Boktitel: Schillers Sämtliche Werke: band 10.
[tidningsurklipp]
1924
Anm. Boktitel: Dikt.
[tidningsurklipp]
1925
Anm. Boktitel: Abu Markúb: på jakt efter jordens märkvärdigaste fågel.
[tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Leonarda.
[tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Golden tips. A description of Ceylon and its great tea industry.
[diverse tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Starka Baron.
[tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Minnen.
[recension, porträtt, dedikation]
Odaterat
Anm. Boktitel: Rännstensungar och Storborgare.
[tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Messenius.
[tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Ur vår samtid, femtio porträtt med nekrologer.
[tidningsurklipp]
Odaterat
Anm. Boktitel: Hågkomster och livsintryck av svenska män och kvinnor.
206
206:15
1887 -- 1896
206:16
1878 -- 1891
206:28
Odaterat
206:30
1888 -- 1892
206:31
1879 -- 1892
206:37
1831 -- 1834
206:38
1814 -- 1837
206:40
1826 -- 1833
206:46
1818 -- 1844
206:50
1665 -- 1675
206:51
1880? -- 1882
207
207:2
1875 -- 1884
207:34
Odaterat
207:35
1874 -- 1877
207:42
1888 -- 1894
207:52
1885 -- 1887
207:53
Odaterat
207:65
Odaterat
208
208:4
1855 -- 1863
208:10
1696 -- 1718
208:14
1879 -- 1882
208:20
1849 -- 1859
208:21
1886 -- 1907?
208:27
1814 -- 1815
208:36
1881 -- 1893
208:38
Odaterat
208:40
1870 -- 1874
208:59
1864 -- 1880
208:60
1742
208:62
1848
208:72
Odaterat
209
209:3
1901 -- 1913
209:14
1689 -- 1690
209:24
1818? -- 1865
209:29
Odaterat
210
210:15
1837? -- 1840
210:31
Odaterat
210:39
1812 -- 1814
210:42
1859 -- 1860
210:48
1895 -- 1904
210:57
Odaterat
210:58
1891
210:61
1840, Odaterat
210:73
1820 -- 1827
211
211:6
1892 -- 1893
211:18
Odaterat
211:23
1887 -- 1896
211:31
Odaterat
211:43
1850 -- 1859
211:46
1851 -- 1860
211:48
1847
211:64
Odaterat
211:66
1868 -- 1875
211:67
Odaterat
211:71
Odaterat
212
212:1
1658 -- 1660
212:12
1895 -- 1896
212:16
1884 -- 1885
212:24
1884 -- 1894
212:42
Odaterat
212:65
1880 -- 1890
213
213:5
Odaterat
213:28
Odaterat
213:34
1741 -- 1746
213:37
1864 -- 1866
213:52
1883 -- 1896
213:58
1888 -- 1898
213:60
1885 -- 1886
214
214:6
1892 -- 1897
214:9
1654 -- 1669
214:15
1868
214:16
1892?
214:18
1825 -- 1843
214:21
1890 -- 1895
214:23
Odaterat
214:24
Odaterat
214:30
Odaterat
214:33
1661 -- 1673
214:34
1658 -- 1660
214:44
1763 -- 1781
214:47
1889 -- 1896
214:49
1840 -- 1859
215
215:5
1854 -- 1880
215:11
1884 -- 1918
215:18
Odaterat
215:30
1854 -- 1863
215:31
1895 -- 1896
215:32
1888 -- 1889
215:34
1897 -- 1900
215:35
1891 -- 1892
215:38
1856 -- 1877
215:39
1921 -- 1924
215:49
1889 -- 1890
216
216:11
1896 -- 1899
216:13
1890 -- 1892
216:14
1881 -- 1895
216:20
1886
216:23
1846 -- 1852
216:34
Odaterat
216:42
1878 -- 1884
216:56
Odaterat
216:64
1897
217
217:6
1893 -- 1895
217:14
1812 -- 1839
217:16
1887 -- 1895
217:22
Odaterat
217:31
Odaterat
217:45
Odaterat
217:55
1894 -- 1896
217:57
1891 -- 1913
217:58
1872 -- 1896
219
219:2
219:3
232
232:3
1902 -- 1910
232:12
1900 -- 1911
232:13
1907 -- 1909
232:21
1900 -- 1909
232:26
1911 -- 1912
232:28
1895 -- 1904
232:31
1903 -- 1909
232:39
1897 -- 1898
232:40
1909 -- 1912
232:42
1907 -- 1909
234
234:1
1907 -- 1911
234:4
1910 -- 1911
234:5
1903 -- 1910
234:11
1907 -- 1910
234:12
1905 -- 1909
234:15
1908 -- 1909
234:17
1906 -- 1909
234:18
1900 -- 1909
234:23
1903 -- 1909
234:30
1891 -- 1892
234:34
1909 -- 1910
237
237:5
1908 -- 1910
237:10
1910
237:31
1908 -- 1909
237:35
1909 -- 1910
237:40
1910 -- 1911
255
255:1
1689 -- 1798
255:2
1802 -- 1870
255:4
1724 -- 1842
255:5
1729 -- 1867
255:6
1780
255:7
Odaterat, svårdaterat
259
260
260:2
1883 -- 1888
260:4
1920
261
262
262:1
Odaterat
262:3
Odaterat
264