Katalog över Seth Roséns efterlämnade papper


Arkivbildare Rosén, Seth Arvid Gabriel (1883-1953), geolog
TitelSeth Roséns efterlämnade papper
Tidsperiod1940--1950
Omfång0,12 hyllmeter , 3 volymer
SpråkSvenska , Spanska , Italienska , Tyska
AnmärkningarArkivet är grovsorterat; 1 kartong är okatalogiserad.
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Signum RosenS

Innehåll

Innehåller huvusakligen lösa anteckningar från 1940-talet, möjligen utkast till en bok, om kopplingen mellan musik och geometri samt samklanger och tonaliteter.Biografiska anmärkningar

Seth Arvid Gabriel Rosén föddes i Motala 6/3 1883 och avlade mogenhetsexamen i Linköping vt 1902. Höstterminen 1902 skrevs han in i Östgöta nation vid Uppsala universitet och blev år 1919 amanuens vid mineral-geologiska institutionen vid samma universitet. År 1925 flyttade han som statsgeolog till Buenos Aires och verkade som geolog hos Argentinska republiken. Han återvände senare till Sverige och bosatte sig på Djurgården i Stockholm. Under sin studietid i Uppsala var han teaterföreståndare vid Östgöta nation (1905-1906) samt sekreterare i Sektionen för geologi vid Naturvetenskapliga Studentsällskapet. Han tituleras i senare korrespondens "doktor". Han avled ogift 12/12 1953.

Förvärvsinformation

Acc.nr 2011/23

Arkivets struktur

Ordnat i 1 arkivkartong och 2 knytkapslar

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Handlingstyper

Anteckningar
Brev (även utkast)
Pressklipp
Tryck

Personnamn

Ämnesord

Förteckning

Översikt

S. Rosen 1
Anm. 1 vykort från Astrid Rosén och 1 påskrivet kuvert
S. Rosén 1-2