Katalog över Gunnar Blix korrespondens


Arkivbildare Blix, Gunnar (1894-1981), professor
TitelGunnar Blix korrespondens
Tidsperiod1848--1979
Omfång0,90 hyllmeter , 27 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUppsala universitetsbibliotek
Box 510
SE 751 20 Uppsala
Signum BlixGunnar

Innehåll

Gunnar Blix korrespondensBiografiska anmärkningar

Gunnar Blix var professor i Medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala Universitet. Han levde åren 1894-1981.Han föddes i Lund, där han också bedrev sina akademiska studier, och blev Med. dr 1925. Till Uppsala kom han 1926 som laborator i fysiologisk kemi, och blev år 1930 utnämnd till professor i Medicinsk och fysiologisk kemi. Han var en av förgrundsgestalterna inom näringsforskningen i vårt land och hade en omfattande internationell kontakt med forskarkollegor från världens alla hörn.Han hade också intensiva kontakter med livsmedelsindustrin och intresserade sig för näringsinnehållet i nya produkter. Många utlänska gästforskare sökte sig till hans institution under hans verksamma tid, och han välkomnade dem gärna. Hans intresse för näringsfrågor gjorde att han arbetade engagerat för Stiftelsen Svensk Näringsforskning. Han var sedan 1962 redaktör för tidskriften "Näringsforskning". Han skrev ett stort antal vetenskapliga arbeten, publicerades på olika håll. För bibliografiska uppgifter hänvisas till Uppsala Universitets Matrikel.Professor Blix var också intresserad av organisatoriska frågor och blev anlitad som expert av olika myndigheter. Han var inspektor vid Norrlands Nation och hade stort inflytande i stipendiefrågor. Hans korrespondens överlämnades som gåva till Uppsala Universitetsbibliotek från Medicinsk-kemiska institutionen genom en av hans kollegor, professor Torvard Laurent. För vidare läsning om professor Blix rekommenderas festskriften till hans 75-årsdag, med titeln "Näringsforskning idag. Aktuella frågeställningar och verksamheter". Skriften utgör ett supplement till tidskriften "Näringsforskning", årg 13, 1969. Ytterligare en festskrift till Gunnar Blix, är "Norrlandica" vol.V, 1961. (Norrlands Nations skriftserie).

Förvärvsinformation

Acc.nr 1981/24

Handlingstyper

Brev