Förteckning över Ernst Meyers efterlämnade papper


Arkivbildare Meyer, Ernst (1854-1914), litteraturhistoriker, bibliotekarie
TitelErnst Meyers efterlämnade papper
Tidsperiod1863--1920
Omfång1,34 hyllmeter , 18 volymer
AnmärkningarTidigare placering: 402a, b, c och A 55.
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Placering-
Signum MeyerErnst

Innehåll

Ernst Meyers efterlämnade papper innehåller brev och en stor mängd manuskript av varierande slag. Det finns anteckningar från föreläsningar, avskrifter av brev och pjäser, diverse prosamanuskript och katalogarbeten. Det finns också biographica med handlingar rörande föreningsliv, ekonomiska handlingar, musikalier och en inbunden volym med ett stort antal pressklipp. Arkivet innehåller även tryckta akademiska texter både av arkivbildaren och andra.Förvärvsinformation

Acc. nr 1937/?, överlämnat enligt testamente 1913.

Arkivets struktur

Förvaras i arton bibliotekskapslar.

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev (även utkast)
Manuskript
Tryck

Andra sökhjälpmedel

Breven finns sökbara i datakatalogen Bruno.

Relaterat arkivmaterial

Se även spex av Ernst Meyer (Ett Dockhem) i V 134. Se även annat material i E 409 a, Bibl.ark. AA 13:a-b, U 82 aa, U 269 h, U 269 j, U 183 aa 3-6, Q 19:9, samt i Cimelia 194.
Förteckning

Översikt

Ernst Meyer 1-5
Ernst Meyer 3
Anm. Innehåller 2 st kortare brev från August Strindberg.
Ernst Meyer 5
Anm. Ej förtecknade i datakatalogen Bruno.
Ernst Meyer 6-14
Ernst Meyer 9
Anm. Handskrivna avskrifter, och i vissa fall översättningar till svenska av pjäser.
Ernst Meyer 9
Ernst Meyer 9
Ernst Meyer 9
Ernst Meyer 9
Ernst Meyer 9
Ernst Meyer 9
Ernst Meyer 9
Anm. Manuskripten är delvis publicerade i Stockholms Nations festpublikation "Holmia".
Ernst Meyer 9
Anm. Enskilt blad. Med handskriven kommentar av Karl Piehl (1853-1904) professor.
Ernst Meyer 10
Anm. En ansenlig mängd diverse smålappar, anteckningar och annat löst material.
Ernst Meyer 11-14
Ernst Meyer 11
1875
Ernst Meyer 11
1878
Ernst Meyer 11
1874
Anm. Förteckning över lån från arkivbildarens privata samling. Läsvärd varning i början på åtta olika språk.
Ernst Meyer 11
Anm. Se även C237
Ernst Meyer 12-13 Fol.
Anm. Volym 12 och 13 Fol. innehåller en ansenlig mängd handskrivna katalogkort.
Ernst Meyer 15
Ernst Meyer 15
Anm. Diverse ekonomiska handlingar. Stort antal kuponger.
Ernst Meyer 15
Anm. Förslag till stadgar samt diarium.
Ernst Meyer 15
Anm. Protokoll samt diverse handlingar.
Ernst Meyer 15
Ernst Meyer 15
1863-1867
Anm. Bör hanteras varsamt då häftet är slitet och ömtåligt. Anteckningarna är förda av Ivar Hallström (1826-1901) tonsättare.
Ernst Meyer 15
Ernst Meyer 15
1905
Anm. Av Ernst Meyer(?). Med text och noter.
Ernst Meyer 15
1884
Anm. Ord av Ernst Meyer, musik av I. Hedenblad.
Ernst Meyer 15
Anm. Transkription av Sopran 1-stämman till Archangelo Di Luigio: Occhi Miei, Voi Parlate (mer information finns tillsammans med handlingen.)
Ernst Meyer 16
Ernst Meyer 16
Anm. Kortare text på fem sidor.
Ernst Meyer 16
Anm. Pjäs, innehåller handskrivna anteckningar.