Katalog över Sigvard Cederroths papper


Arkivbildare Cederroth, Sigvard (1910-1979), skriftställare
TitelSigvard Cederroths papper
Tidsperiod1944--1977
Omfång0,26 hyllmeter , 6 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Signum CederrothSigvard

Innehåll

Skriftställaren Sigvard Cederroths efterlämnade papper (huvudsakligen brevsamling)Biografiska anmärkningar

Sigvard Cederroth var verksam som författare och folklivsforskare. Han började sin bana som lyrikkritiker med övergick efterhand till folklivsstudier. Ett urval essäer och naturskisser, Hemma i det fattiga. Uppländska strövtåg och utsikter, utgavs postumt år 1982. Det gäller även för Lexikon för livet. En allmogekvinnas ordspråk, ordstäv och talesätt (1986), som innehåller uppteckningar gjorda av Cederroth med Anna Carlsson (1865-1966) i Vaksala, Uppland, som uppgiftslämnare.

Förvärvsinformation

Acc. nr 1994/16, 2000/14

Arkivets struktur

5 kapslar och 1 bunden volym

Restriktioner

Arkivet är spärrat t.o.m. 25 april 2014; för vidare information se donationshandlingarna.

Handlingstyper

Brev
Dagböcker
Fotografier
Manuskript

Andra sökhjälpmedel

Breven sökbara i databasen BRUNO
Förteckning

Översikt

S. Cederroth 1-4
S. Cederroth 4
Anm. Även okatalogiserade kopior av brev från arkivbildaren till Adam Taube.
S. Cederroth 5
S. Cederroth 5
Anm. Dagbok samt diverse hotellkvitton o. dyl.
S. Cederroth 5
S. Cederroth 5
1 bl.
S. Cederroth 5
1 bl.
S. Cederroth 5
2 bl.
S. Cederroth 5
1 bl.
S. Cederroth 5
1 bl.
S. Cederroth 5
3 bl.