Katalog över Emanuel Linderholms samling


Arkivbildare Linderholm, Emanuel (1872-1937), teolog, professor
TitelEmanuel Linderholms samling
Omfång14,30 hyllmeter , 202 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Signum LinderholmEmanuel

Innehåll

Personarkivet efter Emanuel Linderholm innehåller mestadels material rörande hans teologiska arbeten och engagemang. Ett stort antal kyrkohistoriska handlingar finns i samlingen, bland annat rörande forskning om de svenska häxprocesserna (med arkivmaterial insamlat från hela Sverige). Efter hans tid på teologiska fakulteten i Uppsala är flera seminarieuppsatser bevarade, tillsammans med annat material rörande undervisning. I samlingen finns också material av mer personlig karaktär, som brev (46 kapslar) och biographica. Tidningsklipp av recensioner och annat samt ett flertal manuskript från andra författare än Emanuel Linderholm finns också i samlingen.Biografiska anmärkningar

Johannes Emanuel Linderholm föddes i Småländska Hakarp. Han gick Fjellstedska skolan i Uppsala och fortsatte som student vid Uppsala universitet. 1915 promoverades han till teol. dr och prästvigdes tre år efteråt. Professor i kyrkohistoria 1919. 1929 stiftade Linderholm Sveriges Religiösa Reformförbund och fungerade från 1930 och framåt som utgivare för förbundets tidskrift "Religion och kultur".

Förvärvsinformation

Acc.nr: 1937/40

Restriktioner

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev (även utkast)
Föreningshandlingar
Manuskript
Pressklipp
Tryck

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

Se katalogen över samlingen på Handskriftsenheten, Uppsala universitetsbibliotek. Där finns utförligare information om och hänvisningar till material i samlingen samt ett personregister.

Relaterat arkivmaterial

Skioptikonbilder m.m. överlämnade till Kart- och bildenheten på Uppsala universitetsbibliotek.
Förteckning

Översikt

Linderholm 1 fol.
Linderholm 2 fol.
Linderholm 3 fol.
Linderholm 4 fol.
Linderholm 5 fol.
Linderholm 6 fol.
Linderholm 7 fol.
Linderholm 8 fol.
Linderholm 9 fol.
Linderholm 10 fol.
Linderholm 11 fol.
Linderholm 12 fol.
Linderholm 13 fol.
Linderholm 15 fol.
Linderholm 18 fol.
Linderholm 19 fol.
Linderholm 20 fol.
Linderholm 21 fol.
Linderholm 22 fol.
Linderholm 23 fol.
Linderholm 24 fol.
Linderholm 25 fol.
Linderholm 26 fol.
Linderholm 27 fol.
Linderholm 28 fol.
Linderholm 29 fol.
Linderholm 30 fol.
Linderholm 31 fol.
Linderholm 32 fol.
Linderholm 33 fol.
Linderholm 34 fol.
Linderholm 35 fol.
Linderholm 37 fol.
Linderholm 41 fol.
Anm. Om pingströrelsens uppkomst i Amerika se Linderholm 108.
Linderholm 76 fol.
Reformationens religiösa uppgift. (16 bl.) Tryckt i Tidningen Upsala 27/10 1917; Religionstvång och religionsfrihet i Sverige från reformationen till våra dagar. Ofullständigt manuskript. (44 bl.); Mose lag i svensk rätt. Material. (62 bl.); Hädelsestraff i Sverige. Material. (93 bl.); Om avrättningen 1624 av de tre katolikerna G. Bähr, Z. Anthelius och N. Campanius (8 bl.); Gustav II Adolfs världshistoriska gärning och dess svenska förpliktelser. Tal å KFUM i Stockholm på Gustav Adolfsdagen 1914 (52 bl.); Tal vid Gustav Adolfsfirande 1914 och 1915. Delar av manuskript och material. Brev från Folkbildningsförbundets ordförande prof. K. Kjellberg 15/1 1916 + bil. = brev från Norrtälje föreläsningsanstalt 3/2 1916. Brev från Em. Linderholm till Folkbildningsförbundets ordförande 25/2 i utkast och koncept. (91 bl.); Tal till Gustav II Adolfs minne vid vespern i Uppsala domkyrka den 6 nov. 1928. (25 bl.) Även åt minnet av Gustav II Adolfs gärning. Maskinskrift. (1 bl.) Tryckt i Religion och kultur, 3, 1832; Några anteckningar till frågan om svenska storhetstidens konungar i deras samtida apokalyptik. (28 bl.); Svenska konungar i samtida apokalyptik och eskatologi. Utkast. (57 bl.); Den svenska stormaktstidens konungar i sin samtids apokalyptik och eskatologi. Föredrag i Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm den 6 febr. 1918 samt den 2 febr. 1920. (46 bl.); Ett himlabrev från Karls XI:s dagar (9 bl. + korr.); Margareta i Kumla. En bild ur 1600-talets religiösa liv i Närke. (30 bl. + material) Tryckt i Risebergaboken, 1931; Om Swedenborg. Ofullständigt manuskript. (19 bl.).
Linderholm 103
Anm. För Landgrens biografi se även brev till rektor Johannes Kerfstedt, många med brev från Landgren som bilagor i Linderholm 43.
Linderholm 119
Anm. Övriga almanackor se Linderholm 166.
Linderholm 130 fol.
Anm. Om Fader vår se Linderholm 113, om bibelvöversättningen se Linderholm 112, om psalmer se även Linderholm 135, om bekännelsefrågan vid 1934 års kyrkomöte se Linderholm 144.
Linderholm 137 fol.
Inledningföredrag till diskussion över tobaksfrågan (1 h.); Nykterhetföredrag 1896 (20 bl.); Nykterhetstal till studenter (21 bl.); Anteckningar från Andra studentmissionskonferensen i Kristiania den 29 juni-1 aug. 1898 (65 bl.); Des christlichen Studenten Beruf. Vortrag gehalten i Eisenach auf der IX. Deutschen christlichen Studentenkonferenz von einem Studenten /Em. Linderholm/, 1899. Trycket med anteckningar. (1 h.); Från den kristliga studentrörelsen i Tyskland (25 bl.); Papper rörande Sjätte nordiska studentmötet på Läckö 1901. (49 bl.); Jfr Jönköpingsposten 14/8, 17/8, 19/8 och 23/8 1901, sign. E. L. Svenska Dagbladet 21/8 1901, sign. L. Stockholms Dagblad 21/8 1901, sign. E. L-m; Skilda religiösa livstyper inom svenskt nutidsliv. Föredrag vid gymnasist- och studentmötet i Österby den 29 juni 1911. (8 bl.); Tal till ungdom om valet av livsuppgift i kyrkan (10 bl.); Den bildade ungdomens förpliktelser mot vår svenska kyrka. Föredrag i Östersunds kyrka den 27 nov. 1915 (21 bl.); Den bildade ungdomens förpliktelser mot vår svenska kyrka. Föredrag inför Uppsala gymnasieförbund den 14 okt. 1917 (34 bl.); Om prästbristen (16 bl.) Tryckt i Svenska Dagbladet 24/8 1924; Kristendomen och kriget. Föredrag vid Uppsala kristna gymnasistförbunds gymnasistafton den 24 mars 1914 (45 bl.); Kristendomen och kriget i historisk och principiell belysning. Föreläsningar i Uppsala KFUM 28/2-14/3 1916 (60 bl.) Jfr E. Linderholm, Kristendomen och kriget, 1916; Kristendomen och kriget. Utkast och material; Röda korsets gärning i nutid och framtid. Högtidstal i Uppsala universitets aula under Röda-kors-veckan den 16-23 maj 1921. Manuskript och renskrift på maskin (38 + 24 bl. + material) Tryckt 1921.
Linderholm 149 fol.
Anm. Märk att här finns manuskriptet till V. Grönbechs föredrag Den religiösa världskrisens innebörd, som ej tryckts. Däremot saknas manuskriptet till I. Bromans föredrag Människosläktets uppkomst. För fullständiga uppgifter se respektive författare under ANDRA FÖRFATTARES ARBETEN.
Anm. Linderholms biografi i kapsel: Linderholm 169
Anm. Seminarieuppsatser i Linderholm 121-127
Linderholm 177 fol.
Johannes Carlsson (1815-1893, småskollärare) Självbiografi 1879 (6 bl.); Alfhild Cnattingius (1847-1932, telegrafkomissarie) Minnen från en vistelse i Ignellska hemmet i Stockholm aug. 1883-maj 1884. Maskinskrift. (6 bl.) Tryckt i Sankt Eriks årsbok, 1965; Maria Cronquist (1880-, adjunkt) Om Glastonbury och St Sigfrid (34 bl.); Christian Duhne (1894-, kyrkoherde) Föredrag i Uppsala teologiska sällskap 16/5 1935 om biskop Auléns herdabrev (10 bl.), Ett homiletiskt försök (6 bl.); Caisy Elander (1901-, adjunkt) Den nya religionen. Även uttalande av M.H. (6 bl.); Einar Elg (1882-1970, lektor) Viktor Rydberg och själven odödlighet. Maskinskrift. (4 bl. + bil. 10 bl.); Eric Elgqvist (1887-1977, lektor) Till frågan om St Sigfrids engelska börd (12 bl.); Natanael Fransén (1882-, lektor) Fragment av en psalmbok förmodligen tryckt hos Richolff i Lübeck omkring 1550. Maskinskrift (17 bl.), Ett ord om "Fair play". Insänt till Upsala Nya Tidning 6/12 1928. Maskinskrift. (4 bl.); Nils Gissler (1715-1771, provinsialläkare) Brev till Per Wargentin 16/10 och 27/11 1767, 29/11 och u.d. 1768. Avskrifter ur Bergianska brevsamlingen (24 bl.); Hilma Granqvist (1890-1972, fil.dr, lärarinna) Teologins försummelse. Maskinskrift. (6 bl.) Tryckt i Religion och kultur, 8 1837; Erich Günther (1885-, redaktör) Framstående tysk teolog /Heinrich Weine/ avliden (1 bl.); Rudolf Hall (1876-1950, lektor) Har Sveriges kyrka verkligen varit evangelisk i 400 år? Maskinskrift. (13 bl.) Tryckt i Svenska Dagbladet 23/10 1927; Olov Hartman (1906-1982, direktor) En avant! Manskinskrift (6 bl.); Friedrich Heiler (1892-1967, professor) Rudolf Ottos Lebenswerk. Översättning till svenska av Em. Linderholm. Maskinskrift och korr. (6 bl.) Tryckt i Svenska Dagbladet 26/9 1926; Hoflund, Yngve (1893-, adjunkt) Reformförslag (14 bl.); Hultkrantz, Claes Adolf (1823-1977, professor) Den lutherska dogmatiken. Föreläsningsanteckningar VT och HT 1868 och VT 1869 av K.A. Stalén (170 bl.); Gustaf Adolf Humble (1674-1741, biskop) Cirkulärskrivelse till prästerskapet i Växsjö stift...1735. Införd i Reftele församlings Kyrkoräkenskapsbok. Avskrift av Esaias Bexell (18 bl.) Tryckt i Wexiöbladet sommaren 1912.
Linderholm 180 fol.
Martin Luther (1483-1546, reformator) Sententia de eleuatione. Översatt från tyska till svenska av Laurentius Gestricius. Avskrift ur Cod. Linc. T 131. (2 bl.); Carl Olaus Lönnqvist (1880-1943, major, gymnastiklärare) Vesperpredikan Allhelgonadagen 1936 i Skeppsholmskyrkan (5 bl.) Tryckt i Religion och kultur, 8, 1937, Ottesång i Sala stads kyrka söndagen den 21 febr. 1937 i anslutning till riksfältskjutning på skidor (6 bl.); Jesper Marci (-1592, superintendent) Om falska exocister. Avskrift, ofullständig, av Cod. Linc. T 147 (18 bl.); Emelie Mörner (1813-1893, fröken) Om religionen (4 bl.) Tryckt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning no 216- 217, 185? (4 bl.); Ernst Newman (189-1949, domprost) Lektor Carl Olsson som kritiker. Insändare till Svenska Morgonbladet 19/4 och 29/4 1932. Ej tryckta. Maskinskrift (17 bl.); Sofia Niva (1831-) Ett brev om Lars Levi Laestadius dödsbädd 1861. Avskrift. Tryckt i Kyrkohistorisk årsskrift 1929 med översättning av K.B. Wiklund. Även avskrift av brev från Angelika Laestadius-Forsberg 17/7 1932 till prof. Kaarlo Castén, Hfors.; Gils Olsson Nordberg (1902-, kyrkoherde) Liturgiska färger i Sverige under medeltiden (6 bl.); Rolf Nordenstreng (1878-1964, skriftställare) Hur den nyare biologin ser på utvecklingsläran (2 bl.); Ernst Nordlind (1877-1952, konstnär, författare) Ett kyrkligt reformförbund. Maskinskrift (8 bl.); Johannes Nicoloai Ofeegh (-1574, biskop) Brev till prästerskapet i Västerås stift om brist på vin till nattvardsfirandet. 27 mars 1664 (4 bl.) Avskrift ur Cod. Linc. T 131, Brev till prästerskapet i Västerås stift om brist på vin till nattvardsfirandet 25 sept. 1664. Förklaring till brevet av den 27 mars samma år (14 bl.) Avskrift ur Cod. Linc. T 131.
Linderholm 181 fol.
Sigurd Ribbing (1816-1899, professor) Anteckningar efter hans föreläsningar över kristna religionsfilosofiens historia HT 1862. Av okänd (1 bd.); Alfred von Rosen (1872-1962, överläkare) Tal till Emanuel Linderholm vid Reformförbundets middag på hans 65-årsdag (3 bl.); Gunnar Rudberg (1880-1954, professor) Det sista evangeliefragmentet (11 bl.); Waldemar Rudin (1833-1921, professor) Predikan i Trefaldighetskyrkan 22/10 1893. Nedtecknad av Linderholm. (18 bl.), Predikan påskdagen 1894. Nedtecknad av Linderholm (18 bl.); Hedvig Sandén (1877-) Nattvardsläran i nyteologisk och antroposofisk belysning (3 bl.); Carl Gustaf Santesson (1862-1939, professor) "Av jord är du kommen..." Om begravningsritualet (14 bl.), Till frågan om Kristi gudom (24 bl.); Henrik Schartau (1757-1825, kontraktsprost) Undervisning uti Christendoms Kunskapen (1 bd.); Gunnar Sjöfors (1879-1952, kyrkoherde) Ett evangeliarium av professor Linderholm (2 bl.); Eleonora Swärdh, Några reflektioner med anledning av tvänne händelser hösten 1931. (10 bl.), Anförande inför Sveriges religiösa reformförbund juli 1936. (10 bl.); Eric Trollstadius (1693-1759, kyrkoherde) Nedteckning av predikningar hållna i Jacobs kyrka, Stockholm, 1748-1759. (8 h. i kps.) Andra predikningar av Trollstadius, tidigare i Linderholms ägo, finns i Teologiska fakultetens vid Åbo Akademi bibliotek; John Tuneld (1872-1947, ingenjör) Redogörelse för ryska evangeliska kyrkans generalsynod i Moskva 21-26 juni 1924. Maskinskrift (36 bl.)
Linderholm 183
Anm. För studenters seminarieuppsatser se Linderholm 121-127.
Linderholm 184 fol.
Linderholm 185 fol.
Linderholm 186 fol.
Linderholm 187 fol.
Linderholm 188 fol.
Linderholm 189 fol.
Linderholm 190 fol.
Linderholm 191 fol.
Linderholm 192 fol.
Linderholm 193 fol.
Linderholm 194 fol.
Linderholm 195 fol.
Linderholm 196 fol.
Linderholm 197 fol.
Linderholm 198 fol.
Linderholm 199 fol.
Linderholm 200 fol.
Linderholm 201 fol.
Linderholm 202