PER SCHEFFER - Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB


Arkivbildare SCHEFFER, PER (1718 - 1790)
Titel PER SCHEFFER
Omfång 1 volymer
Arkivinstitution Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB
Signum UUB/REA000136025

Handlingstyper

Biografiska handlingar
Dagböcker
Inkomna handlingar, korrespondens

Ortnamn

Yrkestermer