GABRIEL MARKLIN - Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB


Arkivbildare MARKLIN, GABRIEL (1777 - 1857)
Titel GABRIEL MARKLIN
Omfång 15 volymer
Arkivinstitution Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB
Signum UUB/REA000135461

Handlingstyper

Biografiska handlingar
Dagböcker
Inkomna handlingar, korrespondens
Manuskript, handskrifter
Utgående handlingar (koncept), allmänt
Ämnesordnade handlingar, allmänt

Ortnamn

Yrkestermer