HARALD OSSIAN HJALMARSSON - Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB


Arkivbildare HJALMARSSON, HARALD OSSIAN (1868 - 1919)
Titel HARALD OSSIAN HJALMARSSON
Tidsperiod 1911 - 1915
Omfång 3 volymer
Arkivinstitution Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen UUB
Signum UUB/REA000136957

Handlingstyper

Inkomna handlingar, korrespondens
Tryck
Ämnesordnade handlingar, allmänt

Ortnamn

Yrkestermer