Katalog över Gustaf Frödings efterlämnade papper


Arkivbildare Fröding, Gustaf (1860-1911), författare
TitelGustaf Frödings efterlämnade papper
Tidsperiod1700--2000
Omfång3 hyllmeter , 48 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Signum Froding

Innehåll

Poeten Gustaf Frödings efterlämnade manuskript och korrespondens. Även biographica och släktpapper, samt kringmaterial som pressklipp med artiklar av och om Fröding. Därtill kopior av brev och manuskript som förvaras i andra institutioner.Proveniens

Huvuddelen av Gustaf Frödings efterlämnade papper kom till biblioteket som donation efter systern Heddas bortgång 1951 (enl. testamente). Men en stor del kom även genom litteraturvetaren Germund Michanek i många omgångar mellan 1970- och 1990-talen. Dessutom har under åren andra accessioner från olika håll kompletterat samlingen.

Förvärvsinformation

Acc. nr 1961/12, 1977/32, 1982/44, 1987/11, 1987/32, 1989/2, 1989/29, 1989/36, 1990/31, 1999/31, 2001/26, 2009/16

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Genealogiskt material
Manuskript
Pressklipp
Tryck

Personnamn

Ämnesord

Litteratur

Rosenblad, Ingvald och Szczepanìski, Jan: Gustaf Frödings bibliografi. Bd 1, Karlstad : Gustaf Fröding-sällskapet, 1978, tryckt 1979

Relaterat arkivmaterial

Se även: Frödingrelaterat handskriftsmaterial i Uppsala universitetsbibliotek (Handskriftsavdelning) finns under signa: N. Söderblom [Handl. i särsk. ämnen./Övr. manus.]; P 113a; U 229bc; V 5:2; V 111p; X 240 [Fröding]; X 241 [Fröding]; F 957a:31; Y 5:6; G 360; Handskr. mf Uppsala/Torsten Frey 1980/1 (mikrofilm), Handskr. mf Fröding 28 (mikrofilm). Bildmaterial på Kart- och bildavdelningen. Gustaf Frödings bibliotek finns även i Uppsala universitetsbibliotek (Handskriftsavdelning).   Se förteckning över Frödings bibliotek
Förteckning

Översikt

Fröding 1-15
Fröding 1-9
Fröding 1
Fröding 2
Fröding 3
Fröding 4
Fröding 9:1
Anm. Här även originalbreven från "Astrid Carlesohn", med originalfotot av de 7 flickorna, 1891
Fröding 14
Anm. Brev till Siri Torgny: se Fröding 15
Fröding 15
Anm. Brev från Gustaf Fröding till Siri Torgny: se Fröding 10
Fröding 16-23
Fröding 22
21 st.
Anm. Om anteckningarna i religiösa och filosofiska ämnen, se även: i Hedda Frödings eget material, diverse listor över Gustaf Frödings brev och dikter, samt handlingar rörande lån ur hans papper till bl.a. Stig Sjöholm och Henry Olsson
Fröding 26-31
Fröding 27-28 fol.
Fröding 31
1881
1 almanacka + 1 blad
Anm. Acc. nr 1999/? (almanackan)
Anm. Se även: Fröding, Hedvig Gustafva, född Fröding (hans hustru). Acc. nr 1989/29, 1989/36.
1908
Anm. Se även Fröding, Bengt d.ä.
Fröding 33-35
Fröding 36-37
Anm. Se även: Gustaf Frödings Bibliotek i Uppsala universitetsbibliotek
Fröding 36
u.å.
s. 145-160
Fröding 36
1913
1 st.
Fröding 36
1910-1914
2 st.
Fröding 36
1919
1 st.
Fröding 36
1896
1 st.
Fröding 37
1896-1922
13 st.
Fröding 37
1914
2 st.
Anm. 1 ex. med Hedda Frödings handstil, 1 ex. med Germund Michaneks. Båda har skrivit av Gustaf Frödings marginalanteckningar i ett exemplar av samma skrift.
Fröding 37
1904
1 st.