Katalog över Allan Petterssons arkiv


Arkivbildare Pettersson, Allan (1911-1980), tonsättare
TitelAllan Petterssons arkiv
Tidsperiod1940--1993
Omfång1,15 hyllmeter , 34 volymer
SpråkSvenska , Franska
ArkivinstitutionUppsala Universitetsbibliotek
Carolina Rediviva
Dag Hammarskjölds väg 1
Box 510
Signum PetterssonAllan

Innehåll

Studiematerial och skisser till egna verk - symfonier och mindre styckenBiografiska anmärkningar

Allan Pettersson (1911-1980) var altviolinist och kompositör. Under sin verksamma tid som kompositör skrev han bland annat 16 symfonier, konsert för violin och stråkkvartett, konsert för stråkorkester och verk för kör och stråkorkester. Han hör till de få svenska tonsättare som fått ett internationellt genomslag. Det material som bevaras på Uppsala universitetsbibliotek hör till stor del Allan Petterssons kompositionsstudier och därför följer här en liten översikt över hans studiegång. Allan Pettersson studerade under 1930-talet i Sverige vid Kungliga Musikaliska Akademiens konservatorium. Hans kanske viktigaste ämne på akademien var kontrapunkt, vilket han studerade mellan 1937 och 1938 för Melcher Melchers. Efter sina studier vid konservatoriet sökte han och fick Jenny Lindstipendiet. Detta ledde till att han våren 1939 kunde åka till Paris för att studera. Allan Pettersson återvände till Sverige år 1940 på grund av krigsutbrottet. Under 1940-talet studerade Pettersson i Stockholm för Karl-Birger Blomdahl, Sven Blohm, Herbert Rosenberg och Otto Olsson. Även Tor Mann hörde till hans lärare under 1940-talet och kom att göra det även in på 1950-talet. Mellan 1951 och 1952 vistades Allan Pettersson i Paris för andra gången och hade under denna tid Arthur Honegger (hösten 1951-januari 1952), Olivier Messiaen (hösten 1951), Darius Milhaud (våren 1952) och René Leibowitz (januari till september 1952) som lärare. Den sistnämnde blev hans kanske viktigaste lärare. René Leibowitz (1913-1972) introducerade tolvtonstekniken i Frankrike och var kompositör och dirigent. Pettersson studerade orkestrering, analys och komposition för Leibowitz. Benämningarna i förteckningen är, med undantag för enstaka stavningsdetaljer, tagna från Allan Pettersson egna påskrifter.

Proveniens

Allan Petterssons arkiv kom i Uppsala universitetsbiblioteks förvar genom att Laila Barkefors, under arbetet på sin avhandling, fick låna materialet från tonsättarens maka Gudrun Pettersson och sedan 2001 donerade det, på Gudrun Petterssons förslag, till handskriftsavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek.

Förvärvsinformation

Acc. nr 2001/19. Gåva av Laila Barkefors

Arkivets struktur

Förvaras i 30 knytkapslar och 4 boxar.

Handlingstyper

Anteckningar
Biographica
Brev
Fotografier
Manuskript
Musikalier
Tryck

Ämnesord

Andra sökhjälpmedel

  Till katalogen i pdf-format

Litteratur

Barkefors, Laila,  Gallret och stjärnan - Allan Petterssons väg genom Barfotasånger till Symfoni  , Doktorsavhandling vid musikhögskolan i Göteborg, Göteborg 1995.

Förteckning

Översikt

Allan Pettersson 9
Allan Pettersson 23
Allan Pettersson 24 fol.
Allan Pettersson 30
Allan Pettersson 31