Ediffah — Indexsökning

elizabeth ii drottning av storbritannien 1926 (1)
elkan sophie (1)
elkan sophie 1853 1921 (1)
elkan sophie 1853 1921 författare (2)
ella kivikoski 1901 1990 professor i arkeologi (1)
ellen key 1849 1926 (1)
ellerström jonas 1958 författare översättare och förläggare (1)
ellerström jonas 1958 litteraturvetare och förläggare (1)
ellington karl j (1)
elliot ninni 1918 2014 logoped lärare vid logopedutbildningen vid karolinska insitutet och vid stockholms musikpedagogiska institut (1)
ellison carl (1)
elmblad sigrid 1860 1926 författarinna elmblad johannes 1853 1910 operasångare regissör (1)
elmgren samuel (1)
elmgren samuel 1777 1847 (1)
elmquist gustaf henning 1871 1933 ämbetsman socialpolitiker (1)
elmqvist harry (1)
elmqvist harry 1898 (1)
elmström adele (2)
elmström allvar (1)
elofsson sven (1)
elofsson sven 1600 (1)
elofsson tore lantbrukare mellösa (1)
elovson harald 1897 1988 docent (1)
elveson evald 1907 1991 lektor i modersmål och latin (1)
elving seth (1)
elvio gustavo (1)
elvius d y pehr (1)
elvius d y pehr 1710 1749 (1)
elvius d ä pehr (1)
elvius d ä pehr 1660 1718 (1)