Ediffah — Sökmaskin

Att söka

I Ediffah finns några olika sätt att söka fram information. Dessa är enkel sökning, utökad sökning, brevsökning och indexsökning.

Enkel sökning

När du söker i Enkel sökning så görs en sökning i alla fält som är indexerade. Du kan också begränsa din sökning till ett speciellt biblioteks samlingar genom att välja vilket i rullgardinsmenyn.

Utökad sökning

När du söker i Utökad sökning så har sökmöjligheterna utökats. Du har här möjlighet att söka i specifika fält. Detta görs genom att du väljer ett det fält du vill söka på i den rullgardinsmeny som finns längst till vänster och som har som standardvärde Alla fält. Du kan också kombinera din sökning med andra fält med hjälp av de booleska operatorerna och och eller.

Brevsökning

I brevsökningen kan du söka på de enskilda avsändare och mottagare som finns registrerad för den korrespondens som arkiven innehåller.
OBS! Skriver du in namn i fälten för både Avsändare och Mottagare så motsvarar det en sökning på Avsändare OCH Mottagare. Vill du söka efter ett visst namn som antingen avsändare eller mottagare så använder du det fält som heter "Avsändare eller mottagare".

Indexsökning

Med hjälp av indexsökning så kan du bläddra utifrån speciella termer i de olika posterna. Sökningen sker i hela databasen. Detta gör du på följande sätt:

Träfflista och visning av fullpost

Då du genomfört en sökning så presenteras dina träffar i en träfflista. Träfflistan innehåller grundläggande information om varje post. Du klickar på titeln för att få se posten i sin helhet.
När du klickat på titeln i träfflistan så kommer du till fullposten. Först i posten ligger arkivbeskrivningen. Lite längre ned kommer förteckningen, om en sådan finns. Högst upp finns en länk som leder tillbaka till träfflistan.
Överst i förteckningen finns en lista med länkar. Detta är en slags innehållsförteckning med snabblänkar som leder till respektive sektion i förteckningen.
Längst ned i fullposten hittar du ett par länkar. Länken Ursprunglig EAD XML visar fullposten i sin EAD-form. Till träfflistan leder tillbaka till träfflistan.
Det ord du sökt på markeras med gult i fullposten.